Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU: Novim rešenjima prevazilaze se problemi u primeni važećeg Zakona, poboljšava se položaj poverilaca, uz zaštitu interesa i očuvanje položaja preduzeća u stečaju


Ministarstvo privrede započelo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koja će trajati do 30. oktobra 2016. godine.

Prema rečima ministra privede, Gorana Kneževića, cilj ovih izmena je ubrzavanje procesa stečaja, što će doprineti boljem funkcionisanju privrede.

"Cilj nam je da se ubrzaju procesi stečaja, ali i da se omogući svim poveriocima, koji su do sada bili izuzetno oštećeni u tom procesu, da što više profitiraju i što više monetiraju svoja potraživanja", rekao je ministar Knežević.

On je pozvao predstavnike državnih organa, sudova, javnih službi, stečajne upravnike, privrede subjekte i njihova udruženja, stručnu javnost, nevladin sektor i druge zainteresovane da uzmu učešće u javnoj raspravi kako bi dobili kvalitetan zakon, koji će, kako očekuje, biti usvojen već do kraja 2016. godine.

Novim rešenjima prevazilaze se problemi u primeni postojećeg Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US i 83/2014), poboljšava položaj poverilaca, uz zaštitu interesa i očuvanje položaja preduzeća u stečaju.

Cilj je da stečaj u praksi bude način da preduzeće prevaziđe poteškoće, namiri poverioce i stane na noge, a u slučajevima kada to nije moguće, namiri poverioce i preostalu imovinu proda nekom ko će je staviti u funkciju.

Nacrtom zakona osigurava se aktivno učešće poverilaca u postupku odlučivanja od značaja za namirenje njihovih obaveza.

Unapređuje se i postupak prodaje imovine i poboljšavaju procedure.

Prezentacije i rasprave o predloženom Nacrtu zakona vodiće se na okruglim stolovima, koje će organizovati Agencija za licenciranje stečajnih upravnika i Privredna komora Srbije, prema sledećem rasporedu:

  • Leskovac, 14. oktobar 2016. godine;
  • Novi Sad, 20. oktobar 2016. godine;
  • Čačak, 21. oktobar 2016. godine;
  • Beograd, 28. oktobar 2016. godine.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 10.10.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija