Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA BANKE U CILJU OLAKŠAVANJA PRISTUPA FINANSIRANJU FIZIČKIM LICIMA: Iako je bankama omogućeno da fizičkom licu koje ne prima zaradu, odnosno penziju preko računa u toj banci odobri kredit u iznosu do 90.000 dinara, retko koja odobrava ovakav vid pozajmice


Vest da u banku možete po kredit od 90.000 dinara, čak i ako u njoj nemate otvoren račun, i to bez depozita i posebnih zahteva, brzo se proširila među građanima. Još brže se, međutim, širi informacija da danas gotovo nema banke u kojoj je ovakav zajam i moguće dobiti.

Odlukom o privremenim merama za banke u cilju olakšavanja pristupa finansiranju fizičkim licima ("Sl. glasnik RS", br. 108/2020) Narodna banka Srbije (NBS) je bankama dala mogućnost da odobravaju kredite do 90.000 dinara na dve godine i građanima koji trenutno nisu njihovi klijenti, odnosno koji nemaju otvoren račun i ne primaju zaradu kod njih. Kako je predviđeno, potrebna je samo izjava koju građani potpisuju i daju pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, a koja bi verovatno imala snagu menice.

Ova mogućnost koja je data bankama, nije međutim, i njihova obaveza i to je razlog zašto je jako teško i dobiti ovakav kredit. A, propis je stupio na snagu 28. avgusta.

"Čini mi se da će ova mera biti najmanje popularna od tri koje je NBS donela u paketu i rekao bih da neće u praksi toliko zaživeti. Ne izgleda mi previše privlačno ni iz ugla banaka, a ni iz ugla građana, eventualnih korisnika ovakvih zajmova, koji bi morali da razmisle o izjavi koju potpisuju prilikom odobravanja kredita", ocenjuje Zoran Grubišić, profesor Beogradske bankarske akademije.

On naglašava da je, svakako, na bankama da procene da li će uopšte ponuditi takve opcije tržištu, jer su one te koje preuzimaju rizik i moraju da se preračunaju, da li im se isplati tako nešto.

"Jedina moguća prednost ovog novog propisa je to što građani tako mogu da uzmu neki kreditni proizvod u drugoj banci, recimo gotovinski kredit, ako su uslovi povoljniji od banke u kojoj već primaju platu. Ipak, ta suma od 90.000 dinara i nije prevelika...", zaključuje on.

Sličnog mišljenja je i ekonomista Aleksandar Stevanović koji kaže da bi ovako odobravani krediti bili malo rizičniji proizvodi. To u suštini znači dve stvari: i teže odobravanje od strane banke, ali i veću kamatu.

"S druge strane, to je dobar mehanizam konkurencije, jer ako jedna banka krene da snižava kamate mogle bi slično da postupe i sve ostale", ističe Stevanović.

Stevanović podseća da trenutna situacija na tržištu bankarima nije nepoznata jer su banke, prema njegovim rečima, poslednjih 6-7 godina praktično živele od "refinansiranja i prepakivanja kredita".

U slučaju da se banke ipak odluče na ovakve pozajmice, o kamati će odlučivati pojedinačno. Trenutno se keš krediti u bankama mogu uzeti po prosečnoj kamati od 10 do 12 odsto, i to bi u slučaju kredita od 90.000 dinara na dve godine značilo prosečnu mesečnu ratu od oko 4.150 dinara.

Među najčešćim pitanjima u vezi sa novim kreditima pojavilo se i to da li ovakav zajam mogu uzeti studenti, nezaposlena lica ili građani koji rade na crno. Odgovor je negativan, jer je jedan od ključnih uslova za odobravanje kredita u Srbiji upravo dokaz o zaradi, bilo da je u pitanju plata ili penzija.

Banke pritom odobravaju kredite i građanima koji rade na određeno, ali im poslednju ratu vezuju za istek radnog odnosa.

Izvor: Vebsajt Blic, M.A., 09.09.2020.
Naslov: Redakcija