Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA: Rasprava će trajati do 18. septembra 2019. godine


U postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi javnu raspravu.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu do 18. septembra 2019. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici relevantnih državnih organa, nevladin sektor, eminentni stručnjaci u ovoj oblasti, kao i druge zainteresovane strane.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu unutrašnjih poslova putem elektronske pošte na adresu: putneisprave@mup.gov.rs ili redovnom poštom na adresu Ministarstvo unutrašnjih poslova, 11000 Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 2.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od 15. dana od okončanja javne rasprave i isti objaviti na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova i portalu e-uprave.

Izvor: Vebsajt Ministarstva unutrašnjih poslova, 30.08.2019.
Naslov: Redakcija