Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Izrađen nacrt podzakonskog akta koji u celosti uređuje edukaciju i to prateći revidirane odredbe u delu zakona koje se tiču prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari radi namirenja novčanog potraživanja kao sredstva izvršenja


Pomoćnik ministra pravde Jelena Deretić učestvovala je na Godišnjem savetovanju privrednih sudova na Zlatiboru, gde je predstavila neke od najznačajnijih izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje, 113/2017 - autentično tumačenje i 54/2019), koje su usvojene krajem jula ove godine.

Deretić je tom prilikom najavila uvođenje u naš sistem elektronske prodaje pokretnih i nepokretnih stvari u izvršnom postupku i elektronske oglasne table.

Osnovni razlog za uvođenje elektronske oglasne table je prevazilaženje problema nepreglednosti fizičkih oglasnih tabli, sa kojim su se stranke godinama suočavale, i samim tim povećanje transparentnosti u izvršnom postupku.

Taj portal će biti smešten na posebnoj internet stranici, a kriterijum pretrage za stranke i učesnike u postupku će biti jedinstveni matični broj ako se radi o fizičkim licima, odnosno matični broj ili PIB ako se radi o pravnim licima.

Planira se razvijanje SMS servisa, koji će strankama omogućiti da i na ovaj način budu obaveštavane o isticanju određenog pismena na oglasnoj tabli.

Ministarstvo pravde je izradilo nacrt podzakonskog akta koji u celosti uređuje edukaciju i to prateći revidirane odredbe u delu zakona koje se tiču prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari radi namirenja novčanog potraživanja kao sredstva izvršenja.

"Javne prodaje u formatu u kojem se održavaju osnovna su prepreka efikasnosti izvršnog postupka i predstavljaju njegovo najslabije mesto ukoliko se radi o tom konkretnom sredstvu izvršenja", ukazala je Deretić.

Ona je naročito istakla podršku USAID projekta "Vladavina prava" u izradi podzakonskih akata i izradi aplikacije elektronske oglasne table.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 27.08.2019.
Naslov: Redakcija