Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRIGOVORI NARODNOJ BANCI SRBIJE: Korisnici se najviše žale na visine naknada za otvaranje tekućeg računa i praćenje kredita


Opravdanost, ali i visina naknada za kredite, nemogućnost da zatvore tekući račun, teškoće oko prevremene otplate kredita...samo su neki od problema sa kojima su se klijenti suočili u bankama, a za čije razrešenje su se obratili Centru za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije.

Zapaženo je, kaže se u izveštaju Narodne banke Srbije, za prvo tromesečje obraćanje korisnika sa zahtevima da se izvrši analiza osnovanosti obračuna naknada, bilo je pritužbi i na njihovu visinu, a koje je korisnik dužan da plaća tokom celog perioda trajanja ugovornog odnosa. Najčešće je reč naknadi za održavanje tekućeg računa, čije je otvaranje uslov za odobravanje kredita. Zatim, naknada za praćenje (administriranje) kredita na mesečnom ili godišnjem nivou, naknada za slanje pisma opomene usled neurednog izmirivanja obaveza po kreditu.

- U slučajevima kada je utvrđeno da su banke naplaćivale naknade za slanje pisama opomena, koje nisu bile ugovorene zaključenim ugovorima, banke su potraživanja po tom osnovu naknadno otpisivale. Takođe, korisnici su se obraćali pritužbama i u vezi s prevremenom otplatom kredita - kažu u NBS.

Naime, sporni odnos je nastao u slučajevima kada se korisnici nisu banci obratili sa pismenim zahtevom za prevremenu otplatu, a druga banka je uplatila novac na ime prevremene otplate. Prilikom otplate pre isteka roka korisnik je dužan da se u skladu sa ugovorom o kreditu, obrati banci sa pismenim zahtevom za prevremenu otplatu, jer bez pismenog zahteva i obezbeđenja potrebnog iznosa za zatvaranje kredita banka ne može samoinicijativno da likvidira kredit.

Centru za zaštitu korisnika obraćali su se i žiranti koji u koji u dužem periodu nisu imali saznanja o tome da glavni dužnik ne izmiruje svoje obaveze. Bilo je i pritužbi koje su se odnosile na zahteve za brisanje docnje nakon izmirivanja obaveza po kreditima, kreditnim karticama i tekućim računima, kao i za korekciju prijavljenih podataka Kreditnom birou. A u slučajevima gde je bilo nepravilnosti, one su i uklonjene.

Kada je reč o tekućim računima, najčešće se žalbe odnose na nemogućnosti zatvaranja tekućeg računa koji su određeno vreme bili bez prometa, odnosno zaduživani su za naknadu za održavanje tekućeg računa i kamatu.

Inače, za tri meseca ove godine, Centru se obratilo 990 građana, a najveći broj 621 imalo je pritužbi i pitanja na rad banaka.

Izvor: Vebsajt Blic, Danijela Nišavić, 07.09.2017.