Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA IZRAELOM: ODRżANA PRVA RUNDA PREGOVORA


U Jerusalimu je, od 1. do 3. septembra 2015. godine, održana prva runda pregovora radi zaključenja Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Državom Izrael.

Tokom pregovora, koji su održani u atmosferi uzajamnog uvažavanja i razumevanja, razmatrani su i usaglašeni prvih 14 članova Nacrta ugovora.

Na kraju pregovora, potpisan je Usaglašeni zapisnik sa pregovora u kojem je, pored ostalog, navedeno da će ostali članovi Nacrta ugovora (koji nisu bili razmatrani u prvoj rundi pregovora) biti predmet daljeg usaglašavanja, tokom druge runde pregovora koja će se održati u Beogradu.

Izvor: Redakcija, 10.09.2015.