Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: REPUBLIčKO JAVNO TUżILAšTVO JEDAN OD šEST ORGANA PROTIV KOJIH SE NE MOżE PODNOSITI żALBA POVERENIKU. ZAšTITA PRAVA MOżE SE OSTVARIVATI POKRETANJEM UPRAVNOG SPORA


Predstavnik Udruženja građana "Istina - Tamarini zakoni" podneo je Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljubu Šabiću, žalbu protiv Republičkog javnog tužilaštva zbog toga što je tužilaštvo uskratilo odgovore na niz pitanja koja se odnose na postupanje ili nepostupanje u sudskim predmetima u vezi sa tragičnim incidentom u novosadskoj diskoteci "Kontrast".

Poverenik je obavestio predstavnike Udruženja da je Zakonom o slobodnom pristupu informacijamaod javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) propisano da je Republičko javno tužilaštvo jedan od šest organa protiv kojih se ne može podnositi žalba Povereniku, pa da će shodno tome njihovu žalbu odbaciti kao nedopuštenu i poručio da u konkretnom slučaju zaštitu prava mogu ostvarivati podnošenjem tužbe Upravnom sudu.

Poverenik je predstavnicima Udruženja obećao da će sugerisati Republičkom javnom tužiocu da ih primi na razgovor, kao i da odgovori na pitanja koje je dostavilo to Udruženje.

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010)

IV POSTUPAK PRED POVERENIKOM

Pravo na žalbu

Član 22

Tražilac može izjaviti žalbu Povereniku, ako:

1) organ vlasti odbaci ili odbije zahtev tražioca, u roku od 15 dana od dana kada mu je dostavljeno rešenje ili drugi akt;

2) organ vlasti, suprotno članu 16. stav 2. ovog zakona, ne odgovori u propisanom roku na zahtev tražioca;

3) organ vlasti, suprotno članu 17. stav 2. ovog zakona, uslovi izdavanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju uplatom naknade koja prevazilazi iznos nužnih troškova izrade te kopije;

4) organ vlasti ne stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju na način predviđen članom 18. stav 1. ovog zakona;

5) organ vlasti ne stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno ne izda kopiju tog dokumenta na način predviđen članom 18. stav 4. ovog zakona ili

6) organ vlasti na drugi način otežava ili onemogućava tražiocu ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, suprotno odredbama ovog zakona.

Protiv rešenja Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade Republike Srbije, Vrhovnog suda Srbije, Ustavnog suda i Republičkog javnog tužioca ne može se izjaviti žalba.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana može se pokrenuti upravni spor, u skladu sa zakonom, o čemu sud po službenoj dužnosti obaveštava Poverenika. 

Izvor: Vebsajt Tanjug, Redakcija, 10.09.2015.