Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRVI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROJEKATA U OKVIRU DUNAV TRANSNACIONALNOG PROGRAMA: ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVE 3. NOVEMBAR 2015. GODINE


Svečana konferencija povodom otvaranja Dunav transnacionalnog programa i raspisivanja Prvog poziva za dostavljanje predloga projekata održaće se u Budimpešti 23. i 24. septembra. 2015. godine. Ukupna vrednost Programa iznosi 222 miliona evra, od čega je 202 miliona opredeljeno iz sredstava Evropskog fonda za regionalni razvoj, dok je 19.8 miliona evra izdvojeno kroz IPA sredstva.

Dostavljanje predloga projekata u okviru Prvog poziva Dunav transnacionalnog programa sprovodiće se u dva koraka. Rok za dostavljanje prijave u okviru prvog koraka je 3. novembar 2015. godine.

Program Dunav je novi transnacionalni program koji će doprineti sprovođenju Makro-regionalne strategije za Dunavski region. Dunavski region obuhvata teritoriju 14 zemalja (devet članica EU: Austrija, Nemačka – pokrajine Baden Virtemberg i Bajern, Slovačka Republika, Češka Republika, Mađarska, Slovenija, Rumunija, Bugarska i Hrvatska, i pet zemalja koje nisu članice EU: Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Republika Moldavija, uključujući i "dunavske" regione Ukrajine).

Programi transnacionalne saradnje obuhvataju teritoriju celih ili delova država i podrazumevaju saradnju lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija. Osnovni cilj programa je jačanje evropskih regiona, održiv i uravnotežen razvoj i integracija između zemalja članica EU, zemalja kandidata za članstvo u EU i susednih zemalja.

Prioriteti Programa:

1. Inovativno i društveno odgovorno poslovanje unutar Dunavskog regiona (podsticanje ekoloških inovacija, transfer znanja, politika klastera, socijalne inovacije i uspešno preduzetništvo, uključujući aspekte tehnoloških i netehnoloških inovacija)

2. Ekološki i kulturno odgovorno delovanje unutar Dunavskog regiona (očuvanje i održavanje diverziteta prirodnih i kulturnih dobara, održavanje najvažnijih ekoloških koridora duž rečnih sistema, sprečavanje i otklanjanje posledica katastrofa, upravljanje kriznim situacijama)

3. Bolja povezanost Dunavskog regiona (poboljšanje regionalne povezanosti na TEN-T mrežu, ekološki prihvatljivi saobraćajni sistemi, regionalno energetsko planiranje i koordinacija)

4. Dobro upravljanje Dunavskim regionom (jačanje transnacionalnog upravljanja u oblastima sa velikim društvenim izazovima, efektivnije upravljanje Strategijom EU za Dunavski region i razvoj kompleksnih transnacionalnih projekata). 

Izvor: Vebsajt Kancelarija za evropske integracije, 10.09.2015.