Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OPŠTIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA: KONSULTACIJE ćE TRAJATI DO 20. SEPTEMBRA 2015. GODINE


U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 60/2013 - odluka US i 62/2014), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga.

Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca. Svi poverljivi podaci koji se odnose na mišljenje dato u okviru javne konsultacije, izdvajaju se u poseban dokument (aneks).

Javne konsultacije će trajati do 20. septembra 2015. godine.

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Višnjićeva 8, 11000 Beograd, Faks: 011 3242 673, E-mail: ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs.

Izvor: Vebsajt RATEL, 09.09.2015.