Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVOJENE DOPUNE ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA I IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA: ZAPOSLENIMA PRIPADA PRAVO NA DODATAK NA OSNOVNU PLATU OD 0,4 ODSTO OSNOVNE PLATE ZA SVAKU NAVRšENU GODINU RADA OSTVARENU KOD POSLODAVCA


Usvojenim zakonskim rešenjima Zakona o dopunama zakona o platama u državnim organima i javnim službama propisano je da zaposlenima pripada pravo na dodatak na osnovnu platu od 0,4 odsto osnovne plate za svaku navršenu godinu rada ostvarenu kod poslodavca.

I Izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika propisano je da državnom službeniku pripada pravo na dodatak na osnovnu platu od 0,4 odsto osnovne plate za svaku navršenu godinu kod poslodavca bez obzira o kom državnom organu se radi, odnosno pravo na minuli rad.

Izmene tih propisa donete su zbog potrebe da se pojedina pitanja koja se tiču radnih odnosa urede na isti način prema svim zaposlenima i na taj način se usaglase i sa Zakonom o radu u pitanjima koja se tiču minulog rada.

Kao jedan poslodavac računa se mreža škola, bolnica ili zdravstvenih ustanova, tako da zaposleni iz bolnice, na primer, neće moći da prenesu minuli rad u neku javnu upravu.

Izvor: Tanjug, 10.9.2014.