Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NA SAJTU LEKARSKE KOMORE SRBIJE POSTAVLJEN LINK ZA PRIJAVLJIVANJE NASILJA NAD LEKARIMA I MEDICINSKIM OSOBLJEM


Lekari koji su tokom obavljanja svog posla bili izloženi verbalnom ili fizičkom nasilju od 9. avgusta to mogu i da prijave Lekarskoj komori Srbije koja je na svojoj internet stranici otvorila mogućnost onlajn prijave nasilja.

U saopštenju LKS poručuje da se zalaže za borbu protiv svih oblika nasilja u društvu i smatra da nasilno ponašanje nad zdravstvenim radnicima ne sme da bude tolerisano.

Kako se navodi, zdravstveni radnici spadaju u najrizičnije grupe kada se radi o nasilju na radnom mestu, a da je dodatni problem nizak nivo bezbednosti koja postoji u zdravstvenim ustanovama u Srbiji.

Inače, istraživanja i ankete među zdravstvenim radnicima koja su rađena u Srbiji u poslednjih nekoliko godina pokazala su da je tokom radnog staža od 72 do čak 85,2 odsto lekara doživelo neki vid nasilja na radnom mestu.

Studija LKS o statusu lekara u Srbiji pokazala je da više od polovine lekara obuhvaćenih studijom, doživljava kao stresne sukobe sa bolesnikom ili članovima familije bolesnika.

Podaci na globalnom nivou, kako se navodi, potvrđuju da su zdravstveni radnici među profesijama koje su najviše izložene nasilju, jer je stopa fizičkih napada na radnom mestu u nekim zemljama čak četiri puta viša u zdravstvu nego što je prosek u svim delatnostima.

Direktor LKS Milan Dinić kaže da je nasilje nad zdravstvenim radnicima neprihvatljivo i da je namera da komora ohrabri kolege da prijave svaki vid nasilja koji dožive na radnom mestu.

"Tolerisanje nasilnog ponašanja nad zdravstvenim radnicima za posledicu nema samo rast nezadovoljstva zaposlenih, već i opadanje kvaliteta zdravstvenih usluga za građane", smatra Dinić.

Naveo je da lekari prijavom nasilja koje dožive na radnom mestu istovremeno pomažu jer je cilj Komore da predlaže izmene zakona i insistira na uvođenju preventivnih mera u zdravstvene ustanove kako bi se smanjilo fizičko, ali i verbalno nasilje kome su izloženi zaposleni u zdravstvenim ustanovama.

Odluke o pokretanju onlajn prijave nasilja, kao i sprovođenje ankete o nasilju među zdravstvenim radnicima donete su na sastanku Komisije za bezbednost zdravstvenih radnika Ministarstva zdravlja održanom 25. jula u LKS.

Na tom sastanku odlučeno je i da se u najskorijem periodu preduzmu konkretne mere kako bi se povećala bezbednost zdravstvenih radnika na radnom mestu i podigla svest u javnosti o problemu izloženosti zdravstvenih radnika različitim vidovima nasilja.

Izvor: RTV, Vebsajt Lekarske komore Srbije, 09.08.2017.
Naslov: Redakcija