Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VRHOVNI KASACIONI SUD: U slučaju tuče zatvorenika u kojoj neki od njih pretrpi povredu ili telesno oštećenje, odgovornost za naknadu štete povređenom snosi država


Ovaj stav VKS je objavio na svom sajtu među ključnim sentencama, a u slučaju iz presude povodom tužbe jednog zatvorenika kome su drugi zatvorenici zadali povrede koje su rezultirale oštećenjem unutrašnjeg i srednjeg uha.

"Država odgovara za naknadu štete oštećenom zatvoreniku koja je učinjena od drugih zatvorenika za vreme i u uslovima izdržavanja kazne po osnovu objektivne odgovornosti", navodi se odluci VKS.

Najviši, redovi sud u zemlji čije se odluke moraju poštovati, ističe da u ovakvim slučaju država ne odgovara po osnovu krivice (namere ili nepažnje) već po osnovu objektivne odgovornosti, odnosno uzročnosti, jer je "odgovorna za osiguranje zatvorskih uslova koji ne ugrožavaju telesni integritet zatvorenika, koji se tu nalaze bez svoje volje".

Takođe država je odgovorna i za propuste zatvorskog osoblja koje nije vršilo kontrolu i nadzor i sprečilo štetu po osnovu objektivne odgovornosti.

"Zatvorenici se ne smatraju trećim licima čijom je radnjom učinjena šteta koju Uprava kaznene ustanove nije mogla predvideti i sprečiti, da bi se oslobodila odgovornosti'', navodi VKS.

Taj sud je ukazao da i Ustav propisuje da država odgovara za nezakonit i nepravilan rad državnih organa, kao i da Zakon o izvršenju krivičnih sankcija ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014) nalaže da "svako mora poštovati dostojanstvo osuđenog i niko ne sme ugroziti telesno i duševno zdravlje osuđenog".

U konkretnom slučaju povodom kojeg je doneta ova presuda po zahtevu za reviziju, prebijeni zatvorenik je pretučen u maju 2009. godine tokom boravka u Specijalnoj zatvorskoj bolnici.

Veštačenjem je, kako se navodi, utvrđeno da kod tužioca postoji "lezija slušnog živca koja može biti posledica trauma i oštećenja srednjeg i unutrašnjeg uva".

Takođe se konstatuje da je pretrpeo jake bolove i strahove.

Međutim prvostepeni sud je odbio njegovu tužbu jer mu nije poverovao da mu je povrede nanela grupa zatvorenika, ali je zato drugostepeni sud utvrdio da jeste, te da je država odgovorna za štetu koju je pretrpeo.

VKS smatra da je drugostepeni sud pravilno dosudio pravičnu naknadu nematerijalne štete, koja se u ovoj presudi ne navodi.

"Neosnovani su revizijski navodi u kojima se ističe da država nije odgovorna za štetu jer tužilac nije ''dokazao odstupanja od važećih propisa od strane tužene''... da je Specijalna bolnica preduzela sve mere... da su ''incidenti u zatvorima bili prisutni i biće sve dok postoji zatvora i da se to jednostavno ne može sprečiti'', navodi VKS..

Izvor: RTV, 09.08.2017.
Naslov: Redakcija