Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MILAN MARINOVIĆ IZABRAN ZA NOVOG PREDSEDNIKA UDRUŽENJA SUDIJA PREKRŠAJNIH SUDOVA SRBIJE


Za novog predsednika Udruženja sudija prekršajnih sudova Srbije izabran je predsednik Prekršajnog suda u Beogradu Milan Marinović, koji je na toj funkciji zamenio Zorana Pašalića – nedavno izabranog za Zaštitnika građana.

Glavni odbor Udruženja je jednoglasno izabrao Marinovića za predsednika, a za njegove zamenike predsednika Prekršajnog suda u Novom Sadu Kamenka Kozarskog i sudiju Prekršajnog suda u Zaječaru, odeljenja u Soko Banji sudiju Željku Petrović.

Prema rečima Marinovića, Udruženje će nastaviti da radi ono što je započelo u vreme bivšeg predsednika, a to je pre svega zalaganje za izjednačavanje sudija prekršajnih sa drugim sudijama.

"Nastavićemo da se zalažemo za izmenu Zakona o sudijama u delu koji se odnosi na položaj sudija prekršajnih sudija. Konkretno, da se plata sudija prvostepenog prekršajnog suda izjedanči sa platom sudija osnovnih sudova, a plata sudija Prekršajnog apelacionog suda sa platama sudija Privrednog apelacionog suda, Upravnog suda i apelacionih sudova", precizirao je Marinović.

Prema njegovim rečima, Radna grupa Komisije za nacionalnu strategiju reforme pravosuđa uradila je analizu položaja sudija prekršajnih sudija, koja je sa predlogom mera upućena Vrhovom kasacionom sudu i Ministarstvu pravde kao relevantnim institucijama za to pitanje i sada se čeka njihov odgovor.

Udruženje će se takođe zalagati i da se sudijskim pomoćnicima iz prekršajnih sudova reši status prilikom izbora za sudije, kao i za proširenje saradnje sa drugim insitucijama.

Do sada je saradnja uspostavljena sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu, sa Pravnim falutetom Union, sa udruženjem sudija Republike Srpske...

Marinović je istakao da će kao predsednik pokušati da očuva samostalnost i koheziju udruženja, kao i ono što to Udruženje razlikuje od drugih udruženja - a to je samoodrživost, jer se samo finansira, bez donacija sa strane.

Najavio je da će se i ove godine krajem oktobra u Kladovu održati redovno godišnje sevatovanje sudija prekršajnih sudova, u organizaciji Udruženja.

Izvor: RTS, 09.08.2017.
Naslov: Redakcija