Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

BESKAMATNI KREDITI NISU ZAISTA BEZ KAMATE: EFEKTIVNA KAMATNA STOPA KOJA SADRžI SVE TROšKOVE KREDITA, A PLAćAJU SE TROšKOVI KREDITNOG BIROA, MENICE OD 50 DINARA, KAO I TROšKOVI ODRžAVANJA RAčUNA


Sve manji broj podnetih zahteva za kredit tera bankare da smišljaju nove proizvode, pa i da počnu da nude beskamatne kredite - kredite sa nula odsto kamate, piše finansijski portal Kamatica.

Ovakav vid kredita je primamljiv u prvi mah, ali ovo je namenjeno isključivo novim klijentima.

Beskamatni krediti ne znače da je kredit bez kamate, navodi se u tekstu i ukazuje da iako nominalna kamatna stopa (NKS) ne postoji, bitna je efektivna kamatna stopa (EKS) koja sadrži sve troškove kredita.

Ovakvi krediti nemaju kamatu, ali i za njih se plaća trošak Kreditnog biroa koji iznosi 240 dinara, trošak menice od 50 dinara, kao i troškovi održavanja računa koji je prisutan tokom celog perioda otplate kredita.

Troškovi održavanja računa se plaćaju u svim bankama, a trošak održavanja računa koji je povezan sa beskamatnim kreditom ide i do 330 dinara mesečno ili 3.960 dinara godišnje, dok je neki prosek cene ove usluge oko 150 do 200 dinara mesečno.

Takođe, ovi krediti imaju i mnogo niži nivo opterećenja plate. Uglavnom keš krediti mogu da opterete platu i do 40 odsto, a kod kredita sa nultom kamatom maksimalno opterećjenje plate ide do 24 odsto.

Ukoliko primate platu u neto iznosu od 70.000 dinara i uzmete beskamatni kredit, banka će vam odobriti iznos do maksimalno 200.000 dinara, što znači da je mesečna rata 16.667 dinara, a zaduženost u ovom slučaju 23,81 odsto, precizira se u tekstu.

Ovakav vid zaduživanja je za one koji imaju mnogo manja primanja i te kako neisplativ, ocenjuje Kamatica i objašnjavca da na platu od 30.000 dinara klijent može da uzme kredit od 100.000 pri čemu je mesečna rata 8.335 dinara, pošto su ti krediti ograničeni i na rok otplate od 12 meseci.

Prilikom donošenja odluke o promeni banke, potrebno je staviti na papir sve troškove koje morate da pokrijete u matičnoj banci, a prilikom prelaska u drugu banku zbog jeftinog kredita dobro se raspitajte i proverite tarifnik banke kako ne biste imali neprijatna iznenađenja i jeftina pozajmica Vas koštala mnogo više nego što bi trebalo, savetuje portal Kamatica.

Izvor: Tanjug, 10.08.2016.
Naslov: Redakcija