Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UPUTSTVO O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE: SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE PODNEO INICIJATIVU ZA OCENU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI IZMENE UPUTSTVA KOJOM JE ODREđEN VIšI STEPEN TAJNOSTI PODATAKA


Savet za borbu protiv korupcije saopštio je da je Ustavnom sudu podneo inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitostiizmena Uputstva o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Sl. glasnik RS", 10/93 i 14/93 - ispr.), kojom je posbnim aktom određen viši stepen tajnosti podataka za čije određivanje, kako se navodi, ne postoje jasni kriterijumi.

U saopštenju se navodi da je Savet o tome izvestio Vladu Srbije uz upozorenje na moguće zloupotrebe podzakonskog akta kojim je u aprilu ove godine određen viši stepen tajnosti podataka.

Napominje se da je Vladi dostavljen Izveštaj o nezakonitom uvođenju novog stepena tajnosti uz ocenu da time nije samo ugroženo Ustavom i zakonom garantovano pravo na pristup informacijama od javnog značaja, već je omogućeno da se prikriju informacije od značaja za borbu protiv korupcije.

Navodi se, naime, da je, pored dosadašnjih, stepena tajnosti - državna tajna, strogo poverljivo, poverljivo i interno, izmenama Uputstva uvedena i tajnost pod nazivom “službeno". Iako se izričito ne spominje da je u pitanju novi stepen tajnosti, opis akata koji se određuju za ograničenu distribuciju nedvosmisleno govori o suštinskoj tajnosti.

Naime, “akti i predmeti koji sadrže podatke koji nisu određeni kao tajni podaci, ali koji su po svojoj prirodi osetljivi i zahtevaju ograničenu distribuciju, označeni su oznakom 'službeno'".

Pritom, dodaje se, nije definisano koji podaci se mogu tretirati kao osetljivi, ko određuje koji su podaci osetljivi i na koga je distribucija ograničena.

Kako se navodi, za Savet je sporno i to što je pomenutu uredbu usvojila vlada u tehničkom mandatu.

Izvor: Tanjug, 10.08.2016.