Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDSEDNIK VRHOVNOG KASACIONOG SUDA I VSS: SRBIJI NEDOSTAJE 200 SUDIJA


Sudovima u Srbiji nedostaje oko dve stotine sudije, a najveći broj delilaca pravde nedostaje osnovnim sudovima – čak oko 160, kaže za „Politiku” Dragomir Milojević, predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva (VSS). Koliko sudija tačno nedostaje u kom sudu znaće se pošto predsednici sudova VSS dostave analize stanja pravosudnih ustanova na čijem se čelu nalaze.

– Svim predsednicima sudova u Srbiji dao sam „zadatak” da urade analizu rada i broja sudija. Te analize trebalo bi da budu dostavljene VSS-u, a izborni članovi ovog tela iz redova sudija trebalo bi na osnovu njih da utvrde kojem sudu nedostaje i koliko sudija s obzirom na priliv predmeta – kaže predsednik VSS za „Politiku”.

Analize su, kako kaže Milojević, odavno trebalo da budu završene jer je za izbor sudija za osnovne sudove potrebno mnogo više vremena, nego kada se oni biraju za više ili apelacione sudove.

– Sa sudijama koje se biraju u sudove višeg ranga ne treba obavljati razgovore pre njihovog izbora jer imamo uvid u njihov dotadašnji rad i rezultate.

Sa izborom sudija za osnovne sudove je drugačije. Oni iza sebe nemaju rezultate rada, pa sa njima moraju da se obavljaju razgovori kako bi se utvrdilo ko je od njih bolji kandidat.

Izbor sudija za osnovne sudove je utoliko značajniji ukoliko se ima u vidu da je upravo u ovim sudovima najveći broj krivičnih predmeta – objašnjava Milojević.

Neophodno je, navodi naš sagovornik, napraviti preciznu analizu kako se ne bi dogodilo da se za neki sud izabere više sudija nego što je to potrebno ili obrnuto.

Upitan da li će se buduće sudije birati iz redova sudijskih pomoćnika, predsednik Vrhovnog kasacionog suda i VSS, odgovara potvrdno.

– Neki sudijski pomoćnici su već sada bolji od pojedinih sudija. Međutim, svima njima je jasno stavljeno do znanja da, ma koliko su dobri u svom poslu, moraju prvo da budu birani za sudije najnižeg ranga, pa da se penju stepenicu po stepenicu. Treba što češće raspisivati oglase za izbor sudija – navodi Milojević.

Iako je apelovao da predsednici sudova VSS što pre dostave rezultate sprovedenih analiza, malo ko je to i učinio. Problem se javlja, kaže Milojević, što se neretko dešava da predsednici sudova sve kandidate ocene sa „posebno se ističe”. Tada je jako teško utvrditi ko je, zaista, najbolji kandidat.

– Apelovao sam na predsednike sudova da budu korektni i naprave liste, zaista, najboljih kandidata koji zaslužuju da budu izabrani za sudiju. Članovi VSS i ja, ne možemo da znamo ko je najbolji kandidat u nekom sudu u unutrašnjosti – iskren je predsednik VSS.

Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, kaže da je pohvalno što se VSS odlučio da popuni upražnjena sudijska mesta.

– Dobro je što se konačno pristupilo popunjavanju sistematizacije zbog toga što će to biti jedna od uspešnijih mera koja će dovesti do smanjenja broja nerešenih predmeta.

Mislim da Visoki savet sudstva ne treba da se ustručava da popuni upražnjena sudijska mesta. Tim pre što će se problem „viška” sudija nakon rešavanja zaostalih predmeta, moći da rešava upućivanjem sudija u druge sudove i popunjavanjem na odgovarajući način kasnijim sistematizacijama.

Za popunjavanje upražnjenih sudijskih mesta ne treba posebna dozvola jer se apeluje na nezapošljavanje u javnom sektoru, navodi Dragomir Milojević, predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva.

– Na početku godine pravi se plan o potrebnom broju sudija. Ne možemo mi da izaberemo 500 sudija, ako budžetom nisu planirana sredstva za to – objašnjava Milojević.

Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 22. jula 2014. godine doneo odluku o objavljivanju oglasa za popunu upražnjenih sudijskih mesta u Privrednom apelacionom sudu, u Privrednom sudu u Zaječaru, u Višem sudu u Beogradu, u Prvom osnovnom u Beogradu, u osnovnim sudovima u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu i Pirotu. Za Privredni apelacioni sud potrebno je pet sudija, za Privredni sud u Zaječaru jedan, Viši sud u Beogradu šest, Prvi osnovni u Beogradu 12, Osnovni sud u Nišu deset, Osnovni u Novom Sadu osam, Osnovni sud u Kragujevcu četiri i za Osnovni u Pirotu tri.

Izvor: www.politika.rs, Miroslava Derikonjić,