Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA: Završeno prebacivanje stambenih kredita iz franaka u evre. Konvertovano do 90 procenata zajmova


Rok za prebacivanje stambenih kredita iz "švajcaraca" u evre je istekao. Izvesno je već sad da su dužnici masovno prihvatili delimičan otpis duga i izlazak iz švajcarske valute - nezvanične bankarske procene idu do 90 odsto konvertovanih zajmova, što bi značilo da je više od 15.000 dužnika pristalo na ovakvo rešenje.

Ostatak koji je zadržao dug u francima, to je učinio iz nekoliko razloga.

- Prvo, nekoliko procenata čine klijenti koji ne žive više u Srbiji - navode bankari. - Drugo, ima korisnika kojima se ne isplati prelazak na višu kamatnu stopu, jer su prilikom uzimanja kredita dobili izuzetno povoljnu kamatu od jedan odsto. Tu je uvek i tri-četiri odsto klijenata koji žele da pokrenu sudski postupak protiv banaka, pozivajući se na ništavost valutne klauzule u francima.

Konačno, sveobuhvatno, rešenje problema zaduženih u švajcarskim francima doneto je krajem aprila ove godine u vidu posebnog Zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019), koji je na snagu stupio 7. maja. Korisnicima stambenih kredita, vezanih za franke, time se otpisuje deo preostale glavnice, i to u vrednosti 38 odsto. Ostatak duga konvertuje se u evre i po kamatnoj stopi koja je važila u konkretnoj banci na dan 31. mart ove godine, deli se na nove otplatne rate. U svakom slučaju, kamatna stopa ne sme da bude veća od 3,4 odsto plus euribor za varijabilne, odnosno četiri odsto za fiksne.

"Sporazumnom" rešenju prethodili su višednevni protesti zaduženih u "švajcarcima", koji su, od Vrhovnog kasacionog suda tražili da konačno zauzme pravni stav o ništavosti valutne klauzule u švajcarskim francima. To se i dogodilo 2. aprila, što je potpuno preokrenulo tok rešavanja problema.

Vrhovni kasacioni sud istovremeno je usvojio i privremene mere za zadužene u francima. Tako banke više nisu mogle da aktiviraju hipoteke dok traju sudski sporovi i zadužene, uz pomoć izvršitelja, izbacuju na ulicu oduzimajući im stanove i prodajući ih ispod tržišne cene. Stavom o nezakonitosti vezivanja otplate stambenih kredita za franak, VKS je praktično poručio nižim sudovima da je odredba ugovora o kreditu o indeksiranju dinarskog duga primenom kursa švajcarskog franka - ništava. Međutim, ovaj sud je istovremeno dao pravno tumačenje da kredite iz franaka treba konvertovati u evre "i to po kursu i sa kamatnom stopom koja je važila na dan uzimanja kredita u konkretnoj banci".

Nakon donetog pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda, započeli su i svojevrsni pregovori o konačnom rešenju. Razgovori su bili teški i za zadužene i za banke. Od početnih predloga da se rešenjem obuhvate samo krediti vredni do 50.000 franaka, stiglo se do konačnog koji se odnosio na sve koji su uzeli stambene kredite vezane za švajcarsku valutu.

Zaduženi u švajcarskim francima ne veruju ni evru. U iščekivanju da porastu kamate i na evropsku valutu, neki su brže-bolje svoje konvertovane zajmove prebacili - u dinare. Prvo su sa svojom bankom potpisali novi ugovor, o otpisu dela duga i konverziji iz franaka u evro, a potom su, najčešće u drugoj banci, uzeli dinarski keš-kredit kojim su "zatvorili" stambeni zajam. I sada otplaćuju rate, ali - "čisto" dinarske.

Klijenti tek nekolicine banka u potpunosti su zadovoljni ponuđenim ugovorima o konverziji. Dužnici su se uglavnom žalili na nezakonite kamatne stope, odredbe ugovora za koje navode da su suprotne leks specijalisu - poput one da je ugovaranje valutne klauzule u francima bilo zakonito u momentu odobravanja kredita. Narodna banka Srbije najavila je sveobuhvatnu kontrolu svih 15 banaka, nakon okončanja konverzije.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. K., 07.07.2019.
Naslov: Redakcija