Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV: Računovođe traže izmenu Pravilnika. Smatraju da je POPDV obrazac, te da odudara od poreske prakse u Evropi


Prošla je godina kako se primenjuje novi obrazac koji prati poresku prijavu poreza na dodatu vrednost, a računovođe i dalje apeluju na nadležne da ga izmene. Razlog više je što je prvog dana jula počela kontrola i kažnjavanje i za netačno iskazane podatke koji ne utiču na iznos poreske obaveze. Razloga za grešku je, upozoravaju računovođe, pregršt. Iako nema uticaja na iznos obaveze, na one koji pogreše će imati, jer zaprećena kazna iznosi od 100.000 do dva miliona dinara.

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017, 119/2017, 48/2018 i 60/2018) je predvideo da se u prvoj godini primene novog obrasca ne kažnjavaju netačno iskazani podaci koji nemaju uticaj na iznos poreske obaveze. Ta godina je istekla.

- Proveravaju se i kažnjavaju netačno unete osnovice koje ne utiču na tačnost iznosa poreza na dodatu vrednost - objašnjava Snežana Mitrović, koja je na čelu profesionalnog udruženja Računovodstvena komora Srbije. - Inspektor može da vas kazni, a taj podatak nema nikakav efekat na državni budžet.

Mogućnost greške je ogromna, upozorava Mitrovićeva i dodaje da to proizvodi veliku pravnu nesigurnost. Greška podleže poreskom, čak i krivičnom poreskom prekršaju.

- Nijedna zemlja u Evropi nema poreski obrazac sa 155 polja. Najviše ih je 45. Mi dve godine molimo nadležne da metodologija unosa podataka PDV evidencije bude zasnovana na unosu ulaznih i izlaznih računa i da se uredi izveštavanje kroz novu PDV prijavu do 45 polja - kaže Mitrovićeva.

Netačno mogu biti uneti podaci kod storno računa za promete koji nisu oporezivi u Srbiji, kod evidencije datih i vraćenih avansa, promene namene datog avansa... Struka se od početka bunila protiv POPDV obrasca jer je preobiman, i odudara od poreske prakse u Evropi.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. B., 08.07.2019.
Naslov: Redakcija