Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ALUMNI KLUB PRAVOSUDNE AKADEMIJE: VSS da prepozna kvalitet polaznika Pravosudne akademije


Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA) pozdravlja napore koje je VSS uložio da se načini korak ka uvođenju merljivih kriterijuma u proces izbora sudija i što je prvi put organizovan pisani test za oko 700 diplomiranih pravnika koji su konkurisali za mesta sudija osnovnih i prekršajnih sudova širom Srbije. AKPA smatra da baziranje izbora na objektivnim kriterijumima jača poverenje javnosti u pravosuđe i da treba nastaviti tim putem i razmotriti i uvođenje dodatnih kriterijuma kako bi se najlakše došlo do najboljih kandidata, jer i nakon testa postoji veoma veliki broj lica koja imaju maksimalnu ocenu.

AKPA se nada i da će proces izbora sudija pomoći kolegama iz dve grupacije kandidata – sudijskih pomoćnika i polaznika Pravosudne akademije (PA) da približe stavove u pogledu buduće reforme sistema izbora i to najpre zato što je ovaj konkurs pokazao da je broj sudijskih pomoćnika koji pretenduju na funkcije u pravosuđu mnogo manji od dve hiljade, kako se do nedavno spekulisalo i zato što verujemo da protiv uspostavljanja fer kriterijuma u izboru ne treba da postoje prigovori.

AKPA podseća da je Venecijanska komisija u svom mišljenju na ustavne amandmane podržala reformu u izboru sudija i tužilaca u kojoj bi PA postala uslov za izbor na funkciju. Smatramo da ne treba čekati promenu Ustava, da bi se nastavilo sa reformom i Pravosudnoj akademiji omogućilo potrebno mesto u pravosudnom sistemu, već očekujemo da će VSS i DVT na tekućim konkursima uzeti u obzir kvalitet koji je Pravosudna akademija selektovala i omogućiti da svršeni polaznici Akademije u znatnom broju budu izabrani na pravosudne funkcije.

Izvor: Vebsajt Alumni klub Pravosudne akademije, 06.07.2018.
Naslov: Redakcija