Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI: Primena počela 1. jula 2018. godine


Dana 28. 06. 2018. godine Vlada Republike Srbije je objavila dinarske iznose republičkih administrativnih taksi usklađenih sa indeksom potrošačkih cena koje je objavio Republički zavod za statistiku, za period od 1. maja 2017. godine do 30. aprila 2018. godine, tako da glase:

SPISI I RADNjE U OBLASTI PROIZVODNjE, OBRADE I PROMETA DUVANA

Tarifni broj 222.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova, za:

1.

Obavljanje proizvodnje i obrade duvana

2.700

2.

Obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda i ispunjenosti uslova za pravo učešća na javnom tenderu za dobijanje dozvole za obavljanje proizvodnje tih proizvoda

808.030

3.

Obavljanje uvoza duvana, odnosno obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

80.800

4.

Obavljanje izvoza duvana, odnosno obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

2.700

5.

Obavljanje trgovine na veliko duvanskim proizvodima

80.800

6.

Obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima, po objektu

270

Tarifni broj 223.

1.

Za upis u svaki od registara koji se vodi kod Uprave za duvan

2.700

2.

Za upis promene u svakom od registara iz stava 1. ovog tarifnog broja

810

3.

Za brisanje iz svakog od registara iz stava 1. ovog tarifnog broja, osim iz Registra o markama duvanskih proizvoda koje su stavljene u promet u Republici Srbiji, po zahtevu lica na koje se odnose podaci iz tih registara

810

4.

Za overenu kopiju izvoda o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

2.700

5.

Za upis promene u Evidencionu listu trgovaca na malo duvanskim proizvodima

270

6.

Za duplikat rešenja Uprave za duvan

 
Izvor: Vebsajt Uprave za duvan, 29.06.2018.
Naslov: Redakcija