Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

(NE)ZAKONITOST NAKNADE ZA OBRADU KREDITA: Udruženje bankarskih klijenata objavilo dopis NBS-a bankama u kome se potvrđuje da je naplata ovih troškova u procentualnom iznosu od odobrenog kredita nezakonita


Narodna banka Srbije (NBS) je ovih dana uputila dopis bankama u vezi sa "naplatom naknade i troškova koje banke naplaćuju u vezi sa realizacijom kredita (trošak obrade, praćenja i administriranja kredita)".

U tom dopisu NBS potvrđuje da je naplata ovih troškova u procentualnom iznosu od odobrenog kredita nezakonita, gde u poslednjem pasusu dopisa kaže: "Molimo vas da u narednom periodu razmotrite potrebu usklađivanja unutrašnjih akata kojima se uređuju naknade i troškovi kako bi ste u tom smislu obezbedili zaključivanje i primenu ugovora o kreditima U SKLADU SA PROPISIMA…", što je eksplicitna potvrda tvrdnje da dosadašnja praksa banaka o naplati ovih troškova nije bila u skladu sa propisima, čim je treba uskladiti!

Još jedna rečenica iz ovog dopisa potvrđuje ono što Udruženje bankarskih klijenata "Efektiva" zastupa godinama unazad, a to je činjenica da ova vrsta naplate ne predstavlja realan trošak koji banke imaju, već dodatnu zaradu banaka, suprotnu članu 1065 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja).

"Određivanje visine naknade u procentualnom iznosu od vrednosti kredita u praksi dovodi do toga da za istovrsni bankarski proizvod, odnosno uslugu, korisnici plaćaju naknadu različite visine (pri čemu banka zapravo ima potpuno iste troškove, što znači da visina naknade ne predstavlja odraz stvarnih troškova pružanja usluge)".

Kako ističu u Efektivi, iz ovoga se vidi da su banke nezakonito 15 godina unazad naplaćivale ove troškove. Naknadu štete po tom osnovu, u ovom trenutku moguće je ostvariti jedino sudskim putem.

Svi koji žele da tuže zbog naplate ovih troškova mogu se u potpunosti informisati na sajtu Udruženja Efektiva o načinu ostvarivanja svog prava, a koje imaju svi korisnici kojima je ova naknada naplaćena, bez obzira na vrstu kredita ili njegovu valutu (evro, dinarski ili franak).

Dopis koji je NBS uputila bankama možete videti u nastavku:

Slika 1

Slika 2

Izvor: Efektiva