Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Da bi se broj poginulih u saobraćaju prepolovio neophodne su što hitnije izmene i dopune Zakona


Cilj je da se do 2020. godine prepolovi broj poginulih u saobraćaju u Srbiji, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović, tokom razgovora sa izvršnim direktorom Evropskog saveta za bezbednost saobraćaja Antoniom Avenosom.

Mihajlović je ukazala na to da su ovaj zadatak, kao i to da nijedno dete ne nastrada na putevima u zemlji, predviđeni Strategijom bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015 - dalje: Strategija).

Da bismo to ostvarili, kako je objasnila, potrebno je što pre usvojiti izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US), koji je u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ona je napomenula da se na ovim izmenama radi od 2014. godine, i izrazila očekivanje da će MUP, kao predlagač zakona, ubrzati procedure na usvajanju tog akta zbog veće bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, ali i bržeg usvajanja podzakonskih akata koji su u nadležnosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Prema njenim rečima, da bismo smanjili broj poginulih, moramo slediti najbolju praksu Evropske unije, a ona podrazumeva da transportni sektor uređuje bezbednost saobraćaja.

Policija sprovodi kontrolu učesnika u saobraćaju, ali ne uređuje saobraćajni sistem, zbog čega je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture nosilac svih aktivnosti u vezi sa pregovaračkim Poglavljem 14, koje se odnosi na transportnu politiku, objasnila je Mihajlović.

Ona je podsetila na to da Srbija godišnje izgubi približno četiri odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) zbog štete od saobraćajnih nezgoda.

Avenoso je pohvalio dosadašnje rezultate Ministarstva u oblasti bezbednosti saobraćaja, među kojima su najvažniji donošenje Strategije sa Akcionim planom, kao i izrada predloga za pooštravanje regulative koja se odnosi na mlade vozače.

On je naglasio da Srbija treba da bude ponosna na postojanje Tela za koordinaciju bezbednosti u saobraćaju, jer to predstavlja dobru praksu i u Evropskoj uniji.

Verujem da Evropski savet za bezbednost saobraćaja može još bliže da sarađuje sa Srbijom, kako bismo učili jedni od drugih – ne samo Srbija od EU, već i EU od Srbije, zaključio je Avenoso.

Izvor: Vebsajt Vlade, 10.07.2017.
Naslov: Redakcija