Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SINDIKAT ZAPOSLENIH U KAZNENO-POPRAVNIM ZAVODIMA NAJAVIO OBUSTAVU RADA PO FORMIRANJU NOVE VLADE RS: TOKOM šTRAJKA ćE SE POšTOVATI MINIMUM PROCESA RADA, TE ćE NESMETANO OBAVLJATI PRIJEM I OTPUST LICA, DAVANJE HRANE I MEDICINSKE TERAPIJE, ALI SE NEćE OBAVLJATI SPROVOđENJE ZATVORENIKA NA SUđENJA, UKINUćE SE POSETE I PRIJEM PAKETA, A BIćE STOPIRANE ORGANIZOVANE SPORTSKO-KULTURNE AKTIVNOSTI U ZAVODIMA


Ko god se po formiranju nove Vlade Republike Srbije bude našao u fotelji ministra pravde suočiće se sa velikim problemima. Naime, čeka se samo početak rada nove Vlade kako bi počeo štrajk zaposlenih u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija. Iako su zaposleni u zatvorima dužni da tokom štrajka poštuju minimum procesa rada, njihova obustava rada bi lako mogla da blokira rad celokupnog pravosuđa.

- Obustava rada u svim zatvorima je gotovo izvesna. Krećemo sa štrajkom čim se formira Vlada, a od sporednog je značaja ko će biti na čelu Ministarstva pravde - kaže Zvonko Tomašević, sekretar Jedinstvene sindikalne organizacije zaposlenih u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija (JSO).

Kako je Tomašević objasnio, postoje aktivnosti koje radnici u zatvorskim ustanovama po zakonu moraju da obavljaju tokom štrajka.

- Mi ćemo i pored štrajka deliti zatvorenicima obroke, izvodićemo ih na svež vazduh, sprovodićemo ih medicinskim radnicima i radićemo prijem i otpust lica - navodi Tomašević.

Pored toga, on naglašava da štrajk zatvorskih radnika može da blokira rad pravosudnih organa.

- Jedan od poslova koji nećemo obavljati je sprovođenje zatvorenika na suđenja. Takođe, ukinuće se posete i prijem paketa, a biće stopirane organizovane sportsko-kulturne aktivnosti u zavodima - kaže Tomašević.

Zahtevi zaposlenih u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija čijim bi ispunjenjem odustali od najavljenog štrajka su identični onima koje je pred Vladu Republike Srbije izneo Sindikat pravosuđa Srbije.

- Od Vlade tražimo tri stvari. Povećanje zarada, da Ministarstvo pravde poštuje ugovor kojim se obračunavaju zarade i da premijer ispuni obećanje o dvokratnoj novčanoj pomoći koju nam je dao u decembru 2015. godine - tvrdi Tomašević.

Pored JSO, štrajk su najavili i predstavnici Sindikata pravosuđa Srbije koji okuplja pravosudne službenike. Iako nije bilo reči o zajedničkoj obustavi rada, činjenica da je ovaj sindikat nedavno potpisao sporazum o saradnji sa Policijskim sindikatom Srbije i Vojnim sindikatom Srbije mogla bi da znači paralizu celokupnog pravosudno-bezbednosnog sistema.

Iako se time krši Zakon o izvršenju krivičnih sankcija ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014), u Kazneno-popravnom zavodu u Beogradu je već preko godinu dana na snazi naredba načelnika po kojoj se od zaposlenih u Službi za obezbeđenje traži da umesto zdravstvenih radnika dele terapije. Na ovaj način se, prema rečima Zvonka Tomaševića, sekretara Jedinstvene sindikalne organizacije zaposlenih u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija, krše prava i osuđenika i zaposlenih.

Izvor: Vebsajt Danas, V. Jeremić, 08.07.2016.
Naslov: Redakcija