Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA: FUDBALSKI KLUB CRVENA ZVEZDA POZIVA FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE DA USKLADI FUDBALSKE PROPISE SA ZAKONOM I OMOGUćI STRANIM DRżAVLJANIMA KOJI DOLAZE IZ ZEMALJA EVROPSKE UNIJE DA OSTVARUJU PRAVO NA RAD, ODNOSNO DA BUDU TRETIRANI KAO DOMAćI FUDBALERI U SMISLU PRAVA NA NASTUPANJE U FUDBALSKIM KLUBOVIMA SUPERLIGE BEZ OGRANIčENJA


Fudbalski klub Crvena zvezda uputila je Fudbalskom savezu Srbije zahtev za prilagođavanje fudbalskih propisa u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014), u kome traži da se igrači iz Evropske unije ne tretiraju kao stranci.

"Nakon stupanja Zakona na snagu, gde u članu 5, nedvosmisleno piše da pravo na slobodan pristup tržištu rada, odnosno na zapošljavanje, samozapošljavanje i ostvarivanje prava za slučaj nezaposlenosti, osim ako međunarodnim ugovorom koji obavezuje Republiku nije utvrđeno drugačije, imaju državljani EU i njihovi porodični članovi, koji nisu državljani EU i imaju odobrenje za privremeni boravak za članove porodice ili stalno nastanjenje u tim državama kojim dokazuju svoje pravo na slobodan pristup tržištu rada", navodi se na sajtu šampiona Srbije.

Crveno-beli pozivaju FSS da, kao krovna organizacija koja uređuje propise u fudbalskoj sferi, pristupi prilagođavanju fudbalskih propisa u skladu sa Zakonom.

"Molimo vas da u hitnom postupku uzmete u razmatranje naš zahtev i omogućite stranim državljanima koji dolaze iz zemalja Evropske unije da ostvaruju pravo na rad, odnosno da budu tretirani kao domaći fudbaleri u smislu prava na nastupanje u fudbalskim klubovima Superlige bez ograničenja", stoji u zahtevu FK Crvena zvezda.

Trenutno je u Superligi na snazi pravilo da četiri stranca mogu da nastupaju, plus dva igrača sa područja bivše Jugoslavije.

Zakon je na snazi od 4. decembra 2014. godine, osim odredaba članova od 5 do 8. koje se primenjuju od dana stupanja Republike Srbije u članstvo Evropske unije.

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014)

II USLOVI ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANCA

1. Uslovi za zapošljavanje državljana EU

Član 5

Pravo na slobodan pristup tržištu rada u Republici, odnosno na zapošljavanje, samozapošljavanje i ostvarivanje prava za slučaj nezaposlenosti, osim ako međunarodnim ugovorom koji obavezuje Republiku nije utvrđeno drugačije, imaju:

1) državljani EU;

2) članovi porodice državljana iz tačke 1) ovog stava, koji nisu državljani EU i imaju odobrenje za privremeni boravak za članove porodice ili stalno nastanjenje u tim državama kojim dokazuju svoje pravo na slobodan pristup tržištu rada.

Pod članovima porodice državljana EU smatraju se:

1) supružnici u braku ili van braka državljana EU, u skladu sa zakonom;

2) direktni potomci državljana EU mlađi od 21 godine života ili direktni potomci njegovog supružnika u braku ili van braka, mlađi od 21 godine života;

3) usvojena deca mlađa od 21 godine života ili pastorci državljana EU ili njegovog supružnika u braku ili van braka, mlađi od 21 godine života;

4) lica iz tač. 2) i 3) ovog stava starija od 21 godine života koja nisu u stanju da se samostalno izdržavaju, odnosno koje je dužan da izdržava državljanin EU ili njegov supružnik u braku ili van braka;

5) direktni preci državljana EU ili direktni preci njegovog supružnika u braku ili van braka, koje je državljanin EU ili njegov supružnik u braku ili van braka dužan da izdržava.

Licima iz stava 1. ovog člana koja imaju pravo na slobodan pristup tržištu rada nije potrebna dozvola za rad u smislu odredaba ovog zakona.

Lica iz stava 1. ovog člana ne smeju postati neprimereni teret sistemu socijalne zaštite Republike, odnosno moraju da imaju dovoljno sredstava da izdržavaju sebe i članove svoje porodice. 

Izvor: Vebsajt Tanjug, 09.07.2016.
Naslov: Redakcija