Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: OD UVOđENJA NOVOG SISTEMA ZA OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAčE POVEćALO SE čEKANJE NA POLAGANJE PRAKTIčNOG DELA ISPITA, SA NEDELJU DO DVE, NA MESEC DO MESEC I PO DANA, ZBOG NEDOVOLJNOG BROJA LICENCIRANIH ISPITIVAčA. STRUčNJACI KAżU DA SE SISTEM POLAGANJA MORA IZMESTITI IZ MUP-A U AUTO-šKOLE


Od kako je uveden novi sistem za polaganje vozačkih ispita povećalo se čekanje na polaganje praktičnog dela ispita, sa nedelju do dve, na mesec do mesec i po dana.

Glavni razlog je što MUP ima mali broj licenciranih ispitivača i nije u mogućnosti da ponudi više termina. Problem je što dnevno zakonski može biti ispitano samo sedam do osam kandidata, dok je ranije polagalo i do 30 kandidata. 

U auto-školama navode da sve zavisi od MUP-a, a oni sami ne mogu da garantuju ni jedan datum kandidatima. Sada je prosek čekanja između mesec i mesec i po dana. 

Oni koji završe obuku i polože teoriju ne znaju kada će moći na ispit: "Nemamo nikakave informacije kada polažemo, jako je teško planirati svoje profesionalne i lične obaveze. Na primer ležite na plaži na zasluženom odmoru i pozovu vas iz auto-škole da sutra imate polaganje. Teško da se možete u tako nešto uklopiti". 

Stručnjaci kažu da se sistem polaganja, kao što je to svuda u Evropi, mora izmestiti iz MUP-a u auto-škole

"Ispitivači moraju da budu deo obrazovnog procesa, ne mogu biti samo ispitivači da im to bude profesija. Trebalo bi vozačke ispite premestiti iz MUP-a u Ministarstvo prosvete. Nema opravdanja da vi držite ispite a da za to nemate kapacitete", navodi Milan Vujanić sa Saobraćajnog fakulteta.

Na polaganje u ovom trenutku u Srbiji čeka nekoliko hiljada vozača.

Izvor: Vebsajt 021.rs, 08.07.2016.
Naslov: Redakcija