Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: ODGOVORI MINISTARSTVA GRAđEVINARSTVA, SAOBRAćAJA I INFRASTRUKTURE NA PITANJA O LEGALIZACIJI


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelegalno sagrađenih objekata.

* Posedujem kuću za stanovanje od 77 m2 koja je upisana u katastar i plaćam porez za nju. Da li je potreban izveštaj o zatečenom stanju i kako doći do njega ako je potreban na teritoriji Niša? Takođe posedujem i dva pomoćna objekta do 100 m2 koji su upisani u katastar ali nisu prijavljeni za porez. Da li ih prvo legalizovati ili prijaviti porez?

- Na osnovu vaših navoda nije moguće dati precizan odgovor, s obzirom na to da u katastru nepokretnosti postoje različiti osnovi za evidentiranje. Ako ste u javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima upisani kao vlasnik nepokretnosti, u tom slučaju vaši objekti nisu predmet ozakonjenja. Ako ste, pak, upisani s napomenom da za objekat nije izdata građevinska i upotrebna dozvola, već ste upisani kao držalac, u tom slučaju vaši objekti jesu predmet ozakonjenja. Takođe niste naveli da li ste u ranijem periodu podnosili zahtev za legalizaciju, jer ukoliko niste, svi vaši objekti će biti popisani, i potom će biti pokrenut postupak ozakonjenja po službenoj dužnosti.

* Podneo sam zahtev za legalizaciju objekta na Kosmaju u opštini Mladenovac još dok je objekat bio izgrađen do prve ploče. U međuvremenu sam platio sve obaveze, dobio građevinsku dozvolu, priključio struju, ali još nisam dobio upotrebnu dozvolu, a objekat sam podigao i stavio pod krov. Šta dalje treba da radim? Da li treba da ponovo podnesem zahtev za upotrebnu dozvolu?

- Deo objekta koji je izgrađen bez građevinske dozvole jeste predmet ozakonjenja, te će, u skladu sa Zakonom, biti evidentiran i popisan, čime se započinje postupak ozakonjenja, po službenoj dužnosti.

* Na koji način da ozakonim objekat, s obzirom na to da sam predao svu potrebnu dokumentaciju u roku. Problem je u tome što je moj pokojni otac kupio plac i napravio porodičnu kuću šezdesetih godina, ali se zemljište i dalje vodi na bivšeg vlasnika, koji je preminuo, a njegove naslednike, i pored svih pokušaja, nisam uspeo da nađem. Ja ne posedujem nijedan dokumenat o kupovini placa, iako uredno plaćam obaveze državi svih ovih godina (porez, struju i sve ostale obaveze).

- Situacija koju navodite predviđena je u članu 10. Zakona, a nadležni organ će ovo pitanje tretirati kao prethodno pitanje, u skladu sa Zakonom.

* Koji je postupak za uknjiženje stana u kolektivnom stambenom objektu u Pančevu. Objekat ima pet stanova i upisan je u katastar. Neki od stanara podneli su zahtev za legalizaciju po starom zakonu, ali ja to nisam uradila. Moj problem je u tome što se po kupoprodajnom ugovoru stan nalazi u potkrovlju zgrade, a pošto nisam stalno u Pančevu, u međuvremenu je nadograđen još jedan stan iznad mojeg za koji nisam ni znala. Kako mogu da uknjižim stan?

- Prema vašim navodima, postoje delovi objekta za koje u ranijem periodu nije podnet zahtev za legalizaciju, te će ti delovi biti popisani i evidentirani u skladu sa Zakonom, do kraja ove godine, a potom, po službenoj dužnosti, biće pokrenut i postupak ozakonjenja.

* Interesuje me kako legalizovati objekat koji nije izgrađen na gradskom građevinskom zemljištu već je u katastru upisano kao vinograd? Pre mnogo godina podnet je zahtev za legalizaciju, ali je odbijen. U slučaju da ne postoji mogućnost legalizacije, šta je potrebno uraditi sa objektom? U pitanju je kuća od preko 100 kvadratnih metara?

- Postoji mogućnost ozakonjenja objekata koji su sagrađeni na poljoprivrednom zemljištu, ali se u tom slučaju mora utvrditi ispunjenost uslova u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 65/2008 - dr. zakon, 41/2009 i 112/2015).

* Vlasnica sam stana u zgradi na Bulevaru kralja Aleksandra u kojoj sam, zajedno sa ostalim stanarima zgrade, napravila terasu po vertikali od dela dvorišta uz zgradu. Predavala sam više puta zahtev za legalizaciju, od opštine, Sekretarijata, pa, na kraju, do katastra. Šta sada, kada je ovaj najnoviji Zakon u pitanju, treba da uradim, i da li uopšte treba da nešto radim?

- U odnosu na vaše navode - pojedinačne terase jesu predmet ozakonjenja. Kako navodite da ste u ranijem periodu predali zahtev za legalizaciju, novi zahtev ne morate predavati, jer se raniji zahtev smatra zahtevom za ozakonjenje, u skladu sa odredbama Zakona. Od nadležnog organa ćete dobiti pismeno obaveštenje u kome će vam biti rečeno koje su vaše dalje obaveze u postupku ozakonjenja.

* Vlasniku zgrade u kojoj je nas osmoro kupilo stanove, od postojećih 12 stanova, u krivičnom postupku stavljena je zabrana raspolaganja sa ostala četiri stana, i to još pre šest godina. On je podneo zahtev za legalizaciju objekta po prethodnom Zakonu, ali iz odeljenja za urbanizam nisu doneli nikakav zaključak, jer, navodno, ne znaju kako da postupe zbog navedene zabrane. Stanove smo kupili pre zabrane, a zgrada ima građevinsku dozvolu za jedan deo. Šta u ovom slučaju raditi?

- O ovom pitanju odlučiće nadležni organ za ozakonjenje, ceneći sve dokaze koji su dostavljeni, kao i, po potrebi, nove dokaze koji se mogu naknadno dostaviti. Na osnovu postavljenog pitanja, ne može se dati konkretan odgovor, već će ovo pitanje, kao prethodno, rešiti nadležni organ za ozakonjenje.

* Podneo sam zahtev za legalizaciju nadstrešnice i pomoćnog objekta. U međuvremenu me je komšija tužio, tražeći da odmaknem nadstrešnicu od interne međe 80 cm. Nadstrešnica je priljubljena uz kuću. Parcelacija zemljišta još nije urađena, tako da smo suvlasnici na parceli, jer je u pitanju nekakav put koji je tuda trebalo da prođe, ali je sada to ukinuto, međutim, još nije sve uknjiženo. Mi smo napravili interne međe. Zanima me da li objekte mogu legalizovati iako nije urađena parcelacija zemljišta i pošto me je komšija tužio. Nadstrešnica je od drvene konstrukcije i udaljena od međe 50 cm. Sve je upisano i ucrtano u katastru.

- Odgovor na ovo pitanje daće nadležni organ za ozakonjenje prilikom utvrđivanja prethodnih uslova za ozakonjenje, s obzirom na to da iz vaših navoda nije jasno da li deo objekta "pada" na zemljište predviđeno za javne namene.

* Nemam prava svojine na placu i na objektu. Pravo svojine nad oboje ima Grad Novi Sad. Vlasnik sam kuće i redovno plaćam porez koji mi stiže od Grada Novog Sada. Nemam izveštaj o zatečenom stanju, ali objekat, tj. kuća, upisan je u katastar. Koji su mi koraci potrebni kako bih odradio uspešno legalizaciju? Da li legalizacijom objekta dobijam pravo svojine nad objektom i placem?

- U vašem pitanju postoji protivrečnost, jer navodite da je vlasnik objekta Grad Novi Sad, a potom da ste vi vlasnik objekta, te se shodno tome ne može dati precizan odgovor. Ako ste u javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima upisani kao vlasnik nepokretnosti, u tom slučaju vaša nepokretnost nije predmet ozakonjenja.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. N., 08.07.2016.
Naslov: Redakcija