Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE RS ODRŽANE 10.7.2014. GODINE


Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Srbije i Vlade Crne Gore u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji.

Sporazum predviđa jačanje dijaloga i saradnje državnih organa Srbije i Crne Gore nadležnih za evropske integracije, kao i konsultacije o reformi zakonodavstva i usklađenosti pravnog poretka sa pravnom tekovinom EU.

Dokumentom su precizirani razmena iskustava i stručne pomoći, upravljanje instrumentima pretpristupne pomoći i koordinacija u oblastima od zajedničkog interesa.

Vlada je usvojila i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 10.7.2014.