Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Za godinu dana u Novom Sadu kažnjena 64 lica, među njima su i četiri žene


Za prethodnih godinu dana, odnosno od 1. juna 2017. godine, kada je počela primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), u Prekršajnom sudu u Novom Sadu, po hitnom postupku, kažnjena su 64 nasilnika različite starosne dobi, a među njima su četiri žene. Ohrabrene propisom koji ih štiti, žrtve se sve više odlučuju da prijave nasilnika.

U novosadski Prekršajni sud je, kako predočavaju, primljen ukupno 71 zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv nasilnika, a kažnjena su 64 okrivljena. Svi oni su sankcionisani zatvorom, a iza rešetaka su proveli od pet do 50 dana.

- Sudije su u ovim slučajevima najviše izrekle zatvorske kazne od 30 do 35 dana - kažu u novosadskom Prekršajnom sudu. - Jedan okrivljeni je kažnjen novčano sa 20.000 dinara.

U pet slučajeva, kako dalje predočavaju u Prekršajnom sudu, posle sprovedenog postupka, utvrđeno je da nije bilo krivice, te su donete oslobađajuće presude. Dva predmeta su prevedena u redovan postupak.

Među onima koji su kažnjeni zbog nasilništva u porodici, preovladavaju muškarci, i 60 njih je sankcionisano jer su kršili hitnu meru koja im je izrečena ili produžena, a to je zabrana prilaska stanu ili kući i zabrana kontaktiranja sa žrtvom nasilja. Kažnjeni to nisu poštovali, te su završili iza rešetaka. Četiri žene koje su kažnjene bile su nasilne prema detetu, konkretno ćerki, kao i roditeljima, ali i prema partneru.

Sve sudije Prekršajnog suda su zahvaljujući Pravosudnoj akademiji završile obuku i dobile sertifikat da su obučene da postupaju u ovim slučajevima.

U Prekršajnom sudu se primenjuje član 36 Zakona, što znači da ukoliko neko kome je izrečena mera zabrane prilaska ili komunikacije to prekrši, po hitnom postupku se dovodi pred prekršajnog sudiju i izriče mu se kazna zatvora, koja može da traje do 60 dana.

U Novom Sadu već nekoliko godina postoji takozvani krizni štab koji se sastaje dva puta nedeljno. Na tim sastancima sudije Prekršajnog suda, tužioci, policija i predstavnici Centra za socijalni rad analiziraju slučajeve nasilja u porodici, kako bi pravovremeno reagovali.

Izvor: Vebsajt Novosti, Lj. Preradović, 09.06.2018.
Naslov: Redakcija