Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraBlagi pad kreditne zaduženosti privrede, povećano učešće docnje u dugu


Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije (UBS) Veroljub Dugalić izjavio je da je tokom maja 2015. godine zabeležen blagi pad kreditne zaduženosti privrede u odnosu na prethodni mesec.

Prema podacima UBS-a, ukupna zaduženost privrede poslednjeg dana maja po bankarskim kreditima je 1.315 milijardi dinara, za razliku od prethodnog meseca, kada je iznosila 1.352 milijarde dinara.

Ukupna zaduženost po bankarskim kreditima na kraju maja je iznosila 2.053 milijarde dinara, što je blagi pad u odnosu na mesec dana ranije kada je bila 2.096 milijardi dinara.

U pogledu učešća docnje u dugu, Dugalić je rekao da je primetno neznatno povećanje kašnjenja kod pravnih lica na 20,9 odsto. U pogledu tekućih računa i kreditnih kartica, primetan je neznatni porast i tih pozicija.

Dugalić je naveo da se u poslednjih nekoliko meseci situacija stabilizovala i da je zaustavljen rast loših kredita, što je prvi korak ka sistemskom rešavanju problema. Ukupan nivo loših potraživanja kod kompanija iznosi 25,8 procenata, za razliku od oktobra 2013. godine kada je ukupan nivo loših kredita kod pravnih lica bio čak 31,5 procenata.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 10.06.2015.


Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print