Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: POSEBAN NADZOR NAKNADNIH ZAHTEVA ZA LEGALIZACIJU


Sekretarijat za poslove legalizacije objekata je u periodu od 2010. godine, a shodno Zakonu o planiranju i izgradnji, izmeni Statuta grada Beograda i Zakonu o legalizaciji objekata, primio u nadležnost 222.487 predmeta zaključno sa 29. januarom 2014. godine. U svim predmetima postupamo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, pokušavajući da ovako veliki broj predmeta rešimo što brže, na zadovoljstvo stranaka, izjavio je Nemanja Stajić, gradski sekretar za poslove legalizacije objekata.

- Nažalost, želim da upozorim javnost da smo primetili da su se u pojedinim sredstvima javnog oglašavanja pojavili oglasi u kojima se na prodaju nude rezervisani brojevi zahteva za legalizaciju objekata, a koji faktički, na terenu, nisu ni započeti sa gradnjom!? Razlog i svrha te pojave jeste zaštita od postupanja nadležne građevinske inspekcije, a sve u cilju daljeg omogućavanja bespravne gradnje - naglasio je Stajić.

On je dodao da je u cilju sprečavanja zloupotreba i nepravilnosti nastalih u ranijem periodu, a koje se tiču prosleđivanja i zavođenja predmeta nakon isteka zakonom predviđenog roka, kao sekretar uputio 12. maja 2014. godine dopis svim gradskim opštinama na teritoriji grada Beograda.

- U dopisu sam tražio da se u roku od osam dana od prijema, svi neprosleđeni predmeti za legalizaciju koji se još uvek nalaze u opštinskim upravama dostave ovom organu u dalju nadležnost. Takođe, istim dopisom su obavešteni da ovaj sekretarijat nakon isteka ostavljenog roka neće biti u mogućnosti da dalje zavodi i postupa po prosleđenim predmetima. U ostavljenom roku, opštinske uprave prosledile su novih 14.829 zahteva za legalizaciju objekata izgrađenih bez građevinske dozvole, i pored činjenice da su bile u obavezi da, u skladu sa Statutom grada Beograda i Odlukom o Gradskoj upravi, do 30. juna 2010. godine sve nezavršene predmete dostave Sekretarijatu za poslove legalizacije objekata na postupanje. Kao sekretar za legalizaciju, s obzirom na činjenicu da je pristigao veliki broj novih predmeta, naložio sam da sekretarijat izvrši poseban nadzor i kontrolu svih naknadno dostavljenih zahteva, a radi utvrđivanja tačnosti i verodostojnosti podataka. Za sve predmete u kojima budemo utvrdili da je došlo do zloupotreba obavestićemo gradsko javno pravobranilaštvo, nadležno tužilaštvo i policiju - izjavio je gradski sekretar za poslove legalizacije objekata Nemanja Stajić.

Izvor: Vebsajt grada Beograda, 10.6.2014.