Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAZLIKA IZMEĐU PROBLEMATIČNIH I NENAPLATIVIH KREDITA


Problematični krediti nisu isto što i nenaplativi krediti, ukazala je Narodna banka Srbije (NBS).

Koncept problematičnih kredita (NPL – non performing loans) definisan je u okviru regulative Narodne banke Srbije kojom se uređuje poslovanje banaka i podrazumeva kredite kod kojih je došlo do problema u otplati po jednom ili više navedenih osnova.

Pod pojmom problematični krediti podrazumeva se stanje ukupnog preostalog duga pojedinačnog kredita (uključujući i iznos docnje):

  • po osnovu koga je dužnik u docnji (na način predviđen odlukom kojom se uređuje klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke) duže od 90 dana, ili po osnovu plaćanja kamate ili glavnice;
  • po kome je kamata u visini tromesečnog iznosa (i viša) pripisana dugu, kapitalizovana, refinansirana ili je njeno plaćanje odloženo;
  • po osnovu koga dužnik kasni manje od 90 dana, ali je banka procenila da je sposobnost dužnika da otplati dug pogoršana i da je otplata duga u punom iznosu dovedena u pitanje.

Uzimajući u obzir okolnosti zbog kojih je došlo do problema u otplati, banke procenjuju trenutnu vrednost ove vrste kredita na osnovu očekivanih budućih novčanih tokova, odnosno izvesne mogućnosti naplate.

Veoma retko se u praksi dešava da je kredit u celosti nenaplativ i u takvim slučajevima standardi nalažu da se izvrši celokupan otpis kredita, odnosno izmeštanje kredita iz bilansa stanja banke.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 10.05.2016.
Naslov: Redakcija