Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAŠTITA PODATAKA O ZDRAVSTVENOM STANJU REGULISANA JE ZAKONIMA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI I O PRAVIMA PACIJENATA, KAO I KRIVIČNIM ZAKONIKOM: SAMO IZRIčIT PISMENI PRISTANAK PACIJENTA ILI ODLUKA SUDA MOGU OSLOBODITI OD DUżNOSTI čUVANJA POVERLJIVOSTI INFORMACIJA O ZDRAVSTVENOM STANJU. PREDVIđENE PREKRšAJNE KAZNE SU ZA ODGOVORNO LICE DO 50.000 DINARA, A ZA USTANOVU DO MILION DINARA, KAO I KAZNA DO 3 GODINE ZATVORA ZA KRIVIčNO DELO ZLOUPOTREBE PODATAKA


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti upozorava sve subjekte koji se bave obradom podataka o zdravstvenom stanju građana na obavezu da se prema tim podacima odnose na način utvrđen pozitivnim propisima.

Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012), ali i posebno Zakonom o pravima pacijenata("Sl. glasnik RS", br. 45/2013), izričito je utvrđeno da podaci o zdravstvenom stanju spadaju u kategoriju tzv. naročito osetljivih podataka. Zakon o pravima pacijenata nalaže obavezu postupanja s tim podacima kao sa poverljivim, i izričito zabranjuje saopštavanje drugim licima. Samo izričit pismeni pristanak pacijenta ili odluka suda mogu osloboditi od dužnosti čuvanja poverljivosti ovih informacija.

U krajnje zabrinjavajućoj suprotnosti sa tim zakonskim odredbama je učestalo pojavljivanje podataka o zdravstvenom stanju u javnosti, u štampanim i elektronskim medijima. S tim u vezi, apelujući na medije da se, poštujući sopstveni novinarski kodeks, uzdrže od objavljivanja podataka kojima se vređa privatnost građana, Poverenik posebno upozorava državne organe i medicinske ustanove (koji su najčešći mogući izvor tih podataka) na zakonom predviđenu odgovornost.

Postupanje sa podacima o zdravstvenom stanju građana je ne samo kažnjiv prekršaj, predviđen kako Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti tako posebno i Zakonom o pravima pacijenata, sa kaznom za odgovorno lice do 50.000 dinara, a za ustanovu do milion dinara, nego i krivično delo iz člana 146 Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) za koje je predviđena kazna do 3 godine zatvora.

Poverenik će, u okviru ovlašćenja iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kontinuirano delovati na zaštiti prava građana. A budući da je Republičko javno tužilaštvo, a ne Poverenik, nadležno i ovlašćeno za otkrivanje učinilaca krivičnih dela, pokretanje i vođenje krivičnih postupaka, a da je za nadzor nad primenom Zakona o pravima pacijenata nadležno Ministarstvo zdravlja, nužno je, ocenjujePoverenik, da i ti organi daju svoj doprinos uspostavljanju odgovarajućeg odnosa prema pravima građana u ovoj oblasti odnosno obezbeđivanju odgovornosti onih koji ta prava krše.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 10.05.2016.
Naslov: Redakcija