Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG PRAVILNIKA O ZAHTEVIMA ZA UREĐAJE I PROGRAMSKU PODRŠKU ZA ZAKONITO PRESRETANJE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA ISPUNJENJE OBAVEZE ZADRŽAVANJA PODATAKA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA: €� PO OCENI POVERENIKA, USVAJANJE OVAKVOG PRAVILNIKA, PODRAZUMEVALO BI VELIKI, I POTENCIJALNI I REALNI RIZIK UGROżAVANJA PRAVA VELIKOG BROJA GRAđANA NA PRIVATNOST, NA TAJNOST KOMUNIKACIJE I NA ZAšTITU PODATAKA O LIčNOSTI €�


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dostavio je Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija mišljenje o "Predlogu pravilnika o zahtevima za uređaje i programsku podršku za zakonito presretanje elektronskih komunikacija i tehničkim zahtevima za ispunjenje obaveze zadržavanja podataka o elektronskim komunikacijama".

Stav Poverenika je da Pravilnik (sa predloženom sadržinom) ne treba da bude donet. Takav stav Poverenika zasniva se na činjenici da se Predlog pravilnika bavi i nizom pitanja čije uređivanje ne može biti predmet podzakonskog akta, kao i da sadrži rešenja koja nisu u skladu, odnosno koja su u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), Zakonom o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 60/2013 - odluka US i 62/2014) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012). Po oceni Poverenika, usvajanje ovakvog pravilnika, podrazumevalo bi veliki, i potencijalni i realni rizik ugrožavanja prava velikog broja građana na privatnost, na tajnost komunikacije i na zaštitu podataka o ličnosti.

Naglašavajući da se radi o pitanjima koja se, u skladu s Ustavom, mogu i moraju regulisati isključivo zakonom, Poverenik je sugerisao ministru otvaranje što šire javne rasprave s ciljem izmena i dopuna ili donošenja novog Zakona o elektronskim komunikacijama.

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 8.5.2015.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je: