Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: €� ROK ZA PODNOšENJE PRIJAVE ZA PLAćANJE GODIšNJEG POREZA NA DOHODAK JE 15. MAJ 2015. GODINE €�


Građani koji su prošle godine imali prihode veće od 2,2 miliona dinara dinara, a nisu podneli odgovarajuću prijavu, imaju još nekoliko dana na raspolaganju.

Oni će svoju prijavu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak morati po novom pravilu koje važi od 1. aprila, da podnesu isključivo elektronskim putem.

"Kandidati" koji bi trebalo da podnesu prijave za prošlu godinu su oni koji su u 2014. zaradili više od 2.211.336 dinara, odnosno više od trostrukog iznosa prosečne godišnje plate.

Obveznik čija primanja premašuju taj iznos biće oporezovan stopom od 10 odsto godišnje.

Za one čija primanja u 2014. premašuju čak šest prosečnih zarada, na iznos do 4,22 miliona dinara poreska stopa iznosi 10 odsto, a na sumu koja premašuje taj iznos 15 odsto godišnje.

Prosečna plata isplaćena u 2014. godini je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, iznosila 737.112 dinara. Građani su dužni da u prijavi navedu tačne podatke, a poreznici će kontrolisati njihovu tačnost i poređivati ih sa podacima iz raspoložive evidencije.

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014) propisane su kazne za sve koji namerno pogrešno popune prijavu ili uopšte ne prijave prošlogodišnju zaradu koja premašuje iznos od 2,2 miliona dinara.

Izvor: Vebsajt B92, 9.5.2015.