Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: €� NOVIM MODELOM ZAKONA PREDLOżEN ROK OD PET GODINA ZA ZASTARELOST POKRETANJA I VOđENJA PREKRšAJNOG POSTUPKA €�


Okrugli sto "Procesuiranje prekršaja iz nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije" u organizaciji Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA), organizovan je sa ciljem povećanja efikasnosti u procesuiranju prekršaja iz nadležnosti Agencije kroz razgovor o problemima u praksi između predstavnika prekršajnih sudova i stručne službe Agencije za borbu protiv korupcije (dalje: Agencija).

Pozdravnu reč imali su Lorens Veter, direktor Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast, Vladan Joksimović, zamenik direktora Agencije i Milan Marinović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu.

Nakon toga, predstavnici stručne službe Agencije pokrenuli su sporna pitanja iz dosadašnje prakse. Kada je reč o nadležnosti kontrole finansiranja političkih aktivnosti, istaknuta su pitanja u vezi sa:

- utvrđivanjem pravnog sledbenika političkih subjekata,

- kriterijumima za predlog za razdvajanje postupka, prekidom postupka,

- spornim pitanjima u vezi sa udruženjima građana koja učestvuju na izborima kao politički subjekti.

Kada je reč o nadležnostima rešavanja o sukobu interesa i kontroli imovine i prihoda funkcionera, ukazano je na probleme u vezi sa visinom izrečenih novčanih kazni, odnosno da je veći broj izrečenih novčanih kazni ispod zakonskog minimuma, kao i na veći broj izrečenih opomena koje se izriču neposredno pred istek roka zastarelosti.

Istaknuto je da su problem propisani rokovi za zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka i izražena je nada da će se novim modelom Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, u kome je predložen rok od pet godina, olakšati rad Agencije i sudova.

Izvor:

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print