Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN STRUČNI SKUP NA TEMU "NAJNOVIJA SUDSKA PRAKSA U OBLASTI MEDICINSKOG I ZDRAVSTVENOG PRAVA" U ORGANIZACIJI KOMPANIJE PARAGRAF I OSNOVNOG SUDA U PODGORICI: €� PRAVNA BAZA PROPISA I SUDSKE PRAKSE CRNE GORE - PARAGRAF LEX MNE ZVANIčNO JE POčELA SA RADOM POčETKOM MAJA 2015. GODINE €�


Dana 8. maja 2015. godine održan je stručni skup na temu "Najnovija sudska praksa u oblasti medicinskog i zdravstvenog prava" u organizaciji Kompanije Paragraf i Osnovnog suda u Podgorici.

Na predavanje koje su održale g-đa Vesna Filipović i g-đa Dragana Marčetić, sudije Prvog osnovnog suda u Beogradu, razmatrane su teme koji se odnose na postupak refundacije troškova lečenja, pojam lekarske greške u užem i širem smislu, kao i brojni primeri sudskih odluka iz ove materije.

Stručna javnost je pokazala veliko interesovanja za ovu temu, te je predavanju pored sudija Osnovnog suda u Podgorici, prisustvovao i veliko broj advokata i predstavnika zdravstenih ustanova iz Crne Gore.

U okvir predavanja održana je prezentacija pravne baze propisa i sudske prakse Crne Gore - Paragraf Lex MNE, koja je zvanično počela sa radom početkom maja ovo godine.

Zbog velikog interesovanja publike, Kompanija Paragraf će nastaviti sa organizacijom stručnih skupova teme iz svih oblasti prava i ekonomije, na teritoriji Crne Gore.

Izvor: Redakcija, 8.5.2015.