Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraNACRTOM IZMENA I DOPUNA KRIVIČNOG ZAKONIKA UVODI SE OSAM NOVIH KRIVIČNIH DELA PROTIV PRIVREDE


Srbija bi uskoro trebalo da dobije osam novih krivičnih dela protiv privrede, koja će osnažiti borbu protiv korupcije i odgovarati njenim tranzicionim procesima i tržišnim odnosima.

Naime, Nacrt izmena i dopuna Krivičnog zakonika, koji je u celosti objavljen na sajtu Ministarstva pravde radi javne rasprave, predviđa preciziranje postojećih i uvođenje osam novih krivičnih dela protiv privrede tako da će ih, ukoliko se predviđena rešenja usvoje, ukupno biti 33.

Nova krivična dela predviđena Nacrtom zakonika su:

  • prevara u obaljanju privredne delatnosti,
  • pronevera u obavljanju privredne delatnosti,
  • zloupotreba zastupanja u obavljanju privredne delatnosti,
  • zloupotreba poslova upravljanja i nadzora u obavljanju privredne delatnosti,
  • zloupotreba u postupku privatizacije,
  • primanje mita u obavljanju privredne delatnosti,
  • davanje mita u obavljanju privredne delatnosti.

Tu spada i krivično delo prevara u osiguranju, koje je uvedeno izmenama i dopunama Krivičnog zakonika iz 2009. godine, ali je novim Nacrtom sasvim drugačije postavljeno, odnosno onako kako je to uobičajeno u stranom zakonodavstvu.

Takođe, za neka krivicna dela kao što je poreska utaja i zloupotreba položaja odgovornog lica, Nacrtom se predviđa drugačiji zakonski opis prilagođeniji realim privrednim kretanjima u državi.

 

Državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić ukazao je da Srbija danas ima prilično zastareo Krivični zakonik koji ne ogdovara realnim potrebama savremenog sveta i društvenim odnosima u kojima se nalazi.

"Ovakav KZ nije u mogućnosti da zaštiti kako privrednike tako i građane. S obzirom na to, Ministarstvo pravde je uradilo Nacrt izmena i dopna KZ-a kojim se uvodi osam novih krivicnih dela, koja odgovaraju realnosti tranzicionog društva u kome živimo, kao i tržišnim odnosima koje je neophodno štititi", rekao je Ilić Tanjugu.

Ovaj Nacrt ima moderna rešenja koja se ogledaju kroz osam novih krivičnih dela čiji je zaštitini objekat privreda i privredni sistem, ukazao je Ilić i napomenuo da je jedan broj postojećih krivičnih dela dobio novi zakonski odnos prilagođeniji relanosti u kojoj živimo.

Osvrćući se na problem korupcije u Srbiji, Ilić je napomenuo da ponašanja u tržišnoj privredi veoma često mogu da budu ta koja dovode do korupcije i oštećanja bilo privrednih subjekata, građana ili države.

On je ukazao da opisi krivičnih dela u vazećem zakoniku ne odgovaraju realnosti, da su definicije previše opšte i otežavaju njihovo dokazivanje pred sudom s jedne strane, a sa druge mogu da ugroze i prava okrivljenih. Upravo iz tog razloga, kako je naveo, Ministarstvo pravde predlaže izmene KZ-a jer pomenuta nova krivična dela mogu da doprinesu i uspešnijoj borbi protiv korupcije.

Takođe, u obrazloženju Nacrta se ukazuje da se kod nekih krivičnih dela više ne propisuje da izvršilac može biti odgovorno lice, već svako lice koje ostvari radnju izvršenja i ostala obeležja krivičnog dela. Takođe je, kako se dodaje, izvršena sitna tehnička intervencija kod krivičnog dela poreske utaje, koja bi trebalo da u praksi primenu ovog krivičnog dela u pravcu da se više ne bi više zahtevalo davanje lažnih podataka o zakonito stečenim prihodima, odnosno njihovo neprijavljivanje.

"To svakako ne znači da će obaveza plaćanja poreza postojati i u odnosu na nezakonito stečene prihode, već da se to više neće utvrdjivati kao bitno obeležje krivičnog dela što je u praksi do sada izazivalo ozbiljne probleme", navode pisci Nacrta izmena i dopuna KZ-a.

Takođe su značajno izmenjena krivična dela izdavanja čeka i korišćenja platnih kartica bez pokrića.

Izvor: Tanjug

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print