Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Škole u obavezi da podnose prekršajne prijave protiv roditelja čija deca ne idu na nastavu


Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017 - dalje. Zakon) predvideo je obavezu škola da pokrenu prekršajne postupke protiv roditelja koji ne upišu decu u pripremni program i osnovnu školu, kao i protiv roditelja čija deca neredovno pohađaju nastavu.

Zakon je usvojen u septembru prošle godine, a prema rečima predsednika Prekršajnog suda u Beogradu Milana Marinovića do danas nijedna škola nije pokrenula prekršajni postupak protiv roditelja.

On pojašnjava da je obavezan prekršajni postupak protiv roditelja koji ne upišu decu u školu ili čija deca neredovno pohađaju nastavu i ranije postojao, ali da je nadležnost za podnošenje zahteva imala prosvetna inspekcija, te da su usvajanjem ovog Zakona tu nadležnost dobile škole.

Prema njegovim rečima, dobro je što su direktori i sekretari škola prošli kroz program edukacije.

"Direktori škola nisu pravnici i nisu se susretali sa ovom vrstom posla, te smo smatrali da bi bilo korisno da ih upoznamo sa njihovim ovlašćenjima, obavezama i pravima, jer će oni biti podnosioci zahteva", rekao je Marinović.

Upitan ko pokreće postupak u slučaju vršnjačkog nasilja, pojasnio je da je škola dužna da obavesti nadležni organ - u slučaju krivične prijave da obavesti MUP, a u slučaju prekršaja da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

"Deca mlađa od 14 godina ne mogu biti prekršajno odgovorni, ali svakako za njihove ponašanje odgovaraju roditelji i zakonski zastupnici", pojasnio je.

Izvor: Vebsajt 021, 07.04.2018
Naslov: Redakcija