Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

APR: Dostupan jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za sve grupe pravnih lica, čiji je rok za dostavljanje 31. jul 2018. godine


Agencija za privredne registre obaveštava zainteresovane korisnike da je od 10. aprila 2018. godine, u okviru posebnog informacionog sistema Agencije, omogućen jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom za 2017. godinu za sve grupe pravnih lica, čiji je rok za dostavljanje 31. jul 2018. godine.

Podsećaju, da Zakon o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) obavezuje matična pravna lica, koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica (podređeno, odnosno zavisno pravno lice), da konsolidovane finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju za 2017. godinu, za ekonomsku celinu, dostavljaju Agenciji isključivo u elektronskom obliku, primenom posebnog informacionog sistema Agencije, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika matičnog pravnog lica.

Sve informacije u vezi sa sastavljanjem i dostavljanjem konsolidovanog finansijskog izveštaja nalaze se na stranici Registra finansijskih izveštaja. Sva pitanja u vezi sastavljanja i dostavljanja pomenutog izveštaja mogu se slati mejlom na sledeće adrese: obveznicifi@apr.gov.rs, sd@apr.gov.rs i finizvestaji@apr.gov.rs.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 10.04.2018.
Naslov: Redakcija