Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: Organizacije civilnog društva i medija traže da se iz Nacrta zakona uklone odredbe koje bi se mogle zloupotrebiti ili naneti štetu interesu javnosti da zna


Nekoliko organizacija civilnog društva, medija i pojedinaca zatražili su od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu da iz Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ukloni odredbu kojom bi se, kako tvrde, omogućila zloupotreba prava na slobodan pristup informacijama protiv organizacija, medija i pojedinaca koji deluju u javnom ili opštem interesu.

Reč je o odredbi Nacrta zakona koja predviđa da u organe vlasti spadaju i "pravno ili fizičko lice, koje obavlja delatnosti od opšteg interesa".

Podnosioci ove inicijative - Centar za unapređivanje pravnih studija, Cilil Rights Defenders, CRIS network, Jednakost, i kao pojedinci profesor Saša Gajin i Goran Miletić - smatraju da bi istovremeno zakonom trebalo da bude omogućena potpuna i efikasna kontrola javnosti nad radom javnih preduzeća i drugih subjekata osnovanih ili finansiranih od strane organa javne vlasti, navode.

Sporno rešenje bi, kako tumače podnosioci inicijative, značilo da svako može da traži bilo koju informaciju od udruženja, medija, pa čak i pojedinaca čija aktivnost se na bilo koji način odnosi na javni ili opšti interes.

Primenom ovog rešenja bi se prvenstveno onemogućio rad istraživačkih novinara, nevladinih organizacija i svih drugih koji doprinose ostvarenju javnog interesa, mišljenja su podnosioci inicijative.

Pored toga, kako ukazuju, u Nacrtu se precizira da u organe javne vlasti spadaju javna preduzeća i drugi subjekti osnovani ili finansirani od strane organa javne vlasti, a naknadno dodatom odredbom predviđa da se organom vlasti ne smatra "društvo kapitala koje posluje na tržištu u skladu sa propisima o privrednim društvima, bez obzira ko je njegov član ili akcionar".

"Ovim se van domašaja kontrole javnosti ostavlja veliki broj preduzeća o čijem poslovanju javnost ima opravdan interes da zna", smatraju podnosioci inicijative.

Napominju da Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaju u demokratskom društvu mora da služi kontroli rada organa javne vlasti, drugih subjekata koji vrše javna ovlašćenja i onih koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Međutim, kako smatraju, prema poslednjoj verziji Nacrta zakona koja je objavljena 22. marta, zakon bi se mogao koristiti za kontrolu onih koji nemaju javna ovlašćenja, niti se finansiraju iz javnih prihoda.

"S obzirom na veliki značaj ovog zakona za razvoj demokratije u Srbiji i ostvarenje javnog interesa kroz kontrolnu ulogu medija i nevladinih organizacija, zahtevamo da se i pre okončanja javne rasprave iz teksta Nacrta zakona uklone ona rešenja koja bi se mogla zloupotrebiti ili koja bi nanela štetu interesu javnosti da zna", naveli su podnosioci inicijative.

Izvor: Vebsajt UNS, 05.04.2018.
Naslov: Redakcija