Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KONKURS ZA ČLANOVE RADNE GRUPE ZA UMREŽAVANJE SOCIJALNIH PREDUZETNIKA: Konkurs je otvoren do 14. aprila 2017. godine


Proces evropske integracije u Srbiji je podstakao brojne inicijative u sektoru socijalnog preduzetništva, pre svega kroz finansijsku podršku. Ipak, učešće socijalnih preduzeća u oblasti privrede je skromno, kao i njihov uticaj u društvu. Glavnu prepreku većem razvoju sektora predstavlja nepodsticajni pravni i institucionalni okvir.

Međutim, uprkos nepodsticajnom okruženju, moguće je uočiti socijalno-preduzetničke inicijative koje su uspešne i koje uspevaju trajati, rasti i širiti svoje aktivnosti uz prepoznatljiv društveni uticaj u svojim lokalnim sredinama. Studija slučaja takvih socijalnih preduzeća u Srbiji, pokazala je da ključ uspeha, u ovom trenutku, leži u uspostavi i unapređenju mehanizama i prakse saradnje socijalnih preduzeća u lokalnoj zajednici, kako bi služili za usmeravanje i razvoj lokalnih i nacionalnih institucija i politika.

 Povezivanje, saradnja, uključenost i umrežavanje na svim nivoima i sa svim zainteresovanim stranama, u današnjem povezanom svetu, uslovi su za rast i uspeh za sve pravne subjekte i preduzeća, a posebno za ona koja imaju zadovoljenje nekog društvenog cilja u svom opisu. Prepoznavanje zajedničkih interesa je preduslov i jedini način da udruživanje bude korisno i svrsishodno osnaživanju uticaja ovih preduzeća u društvu.

Sa tim u vidu, Evropski pokret u Srbiji u okviru projekta "Umrežavanjem ka osnaživanju" formira Radnu grupu koja će stvoriti smernice za bolje uvezivanje i umrežavanje aktera u sektoru socijalnog preduzetništva u Srbiji. Projekat koji se sprovodi u saradnji sa Fondacijom Hajnrih Bel, treba da pomogne osnivanje i rad Radne grupe u strukturiranju mreže socijalnih preduzeća i osmišljavanje modela održivost i finansiranja mreže, uspostavljanja rezervnih fondova i tome slično. Konkurs za članove Radne grupe otvoren je do 14. aprila 2017.

Izvor: Vebsajt Evropskog pokreta, 07.04.2017.
Naslov: Redakcija