Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZA OTVARANJE NEKATEGORISANOG HOTELSKOG SMEŠTAJA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA BIĆE NEOPHODNA SAGLASNOST SKUPŠTINE STANARA: HOSTELI KOJI SE VEć NALAZE U ZGRADAMA IMAćE ROK DO 31. DECEMBRA 2016. GODINE DA PRIBAVE SAGLASNOSTI SKUPšTINE STANARA, UKOLIKO żELE DA NASTAVE DA OBAVLJAJU TU DELATNOST


Gradsko veće Grada Beograda usvojilo je Odluku u vezi sa otvaranjem nekategorizovanih ugostiteljskih objekata u stambenim zgradama koja, između ostalog, predviđa da se hosteli u zgradama ubuduće mogu otvarati samo uz saglasnost Skupštine stanara, izjavio je gradski menadžer Goran Vesić, dodajući da će se ova, Odluka naći na sednici Skupštine grada Beograda do kraja aprila 2016. godine.

Ova Odluka je proistekla na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015), u okviru koga su lokalne samouprave dobile pravo da propišu bliže uslove na koji način će raditi nekategorisani turistički kapaciteti kao što su hosteli, apartmani za izdavanje...

Hosteli koji se već nalaze u zgradama imaju rok do 31. decembra 2016. godine da se usaglase sa Odlukom, odnosno da obezbede ugovor sa Skupštinom stanara, ukoliko žele da nastave da obavljaju tu delatnost, naglasio je Vesić.

Odlukom jedefinisano da se hosteli u stambenim zgradama ubuduće mogu otvarati samo uz saglasnost, odnosno potpisan ugovor sa Skupštinom stanara

Osim toga, Odlukom je na bliži način definisano šta sve moraju da sadrže hosteli i apartmani za izdavanje, jer će se na taj način zaštititi turisti koji koriste takve usluge, odnosno "znaće šta imaju pravo da očekuju u takvim objektima".

"Najvažnije je to što će biti omogućena kontrola naše turističke inspekcije koja će vrlo revnosno moći da kontroliše one hostele koji budu radili u skladu sa ovom Odlukom o tome da li ispunjavanju svoje obaveze ili ne", dodao je Vesić.

Kako je naveo, Odluka je doneta na predlog velikog broja predstavnika skupština stanara i građana koji su se u proteklom periodu žalili na to da ima hostela koji svojim radom u stambenim zgradama otežavaju svakodnevni život stanara koji tu žive.

"Naravno ima i suprotnih primera gde ljudi sasvim normalno i dobro rade sa stanarima, ali nažalost ima i ovakih primera i želeli smo da uredimo ovu oblast i da u zgradama koje su predviđene za stanovanje hosteli mogu da se otvore samo ukoliko se sa tim saglase stanari", rekao je Vesić.

Osim toga, dodao je on, postojale su i situacije da su ljudi koristili neku vrstu "pravnog vakuma" i hostele otvarali apsolutno bez ikakavih kriterijuma.

"Tako se dešavalo da ljudi iznajme stan ili dva, stave nekoliko ležajeva i to je hostel. Sada posle donošenja ove Odluke tačno se zna šta mora da ima hostel i na taj način štitimo i one ljude koji koriste hostel da za ono što plate, koliko god da plate, dobiju uslugu koja je predviđena našim odlukama", rekao je Vesić.

Grad Beograd je sa udruženjem koje okuplja hosteljijere dogovorio da se sa svih turističkih sajtova, preko kojih turisti koji dolaze u Beograd rezervišu smeštaj, uklone svi oni koji se reklamiraju, a nisu legalni, naglasio je Vesić.

"To znači da će ubuduće moći da se reklamiraju, da nude usluge samo oni koji rade legalno u skladu sa ovom Odlukom, a ne oni koji misle da mogu da rade bez dozovole i ostvaruju profit, a da ne plaćaju državi nikave obaveze", zaključio je Vesić.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 09.04.2016.
Naslov: Redakcija