Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA BANKA SRBIJE: 12. APRILA 2016. GODINE SRBIJA ćE IZMIRITI POSLEDNJU RATU OBAVEZA PREMA MEđUNARODNOM MONETARNOM FONDU PO OSNOVU STEND-BAJ ARANżMANA ODOBRENOG 2009. GODINE


Otplatom poslednje rate glavnice duga u utorak 12. aprila 2016. godine, u iznosu od 7,25 miliona evra, Srbija će u potpunosti izmiriti obaveze po osnovu stend-baj aranžmana koji je Međunarodni monetarni fond (MMF) odobrio Srbiji 19. januara 2009. godine, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).

Navedenim aranžmanom, koji je okončan 15. aprila 2011. godine, bila su odobrena sredstva u iznosu od 2,94 milijarde evra, od čega su za jačanje deviznih rezervi zemlje iskorišćena sredstva od 1,53 milijarde evra.

Sredstva iz tog aranžmana odobrena su za održavanje makroekonomske i finansijske stabilnosti usled neizvesnih globalnih finansijskih i ekonomskih uslova, smanjenja budžetskog deficita i javnog duga, obuzdavanje inflacionih pritisaka i prevelikih dnevnih oscilacija deviznog kursa dinara.

Sprovođenjem strukturnih reformi trebalo je da se unapredi ekonomski rast i izvozni potencijal i da se sprovedu preventivne mere u finansijskom sektoru radi prevazilaženja eventualnih efekata globalne krize.

Nabrajajući makroekonomske rezultate sprovođenja ovog, po obimu sredstava najvećeg stend-baj aranžmana koji je Srbija zaključila sa MMF-om, NBS navodi da je u domenu javnih finansija fiskalni deficit porastao sa minus 4,4 odsto na minus 4,8 procenata bruto društvenog proizvoda (BDP) u periodu od 2009. do 2011. godine.

Istovremeno, udeo javnog duga u BDP-u istom periodu povećan je sa 32,8 na 45,4 odsto. Godišnja inflacija, merena indeksom potrošačkih cena, iznosila je 6,6 odsto 2009. godine, 10,3 procenta naredne godine i 7,0 procenata 2011. godine.

U referentnom periodu 2009-2011, deficit tekućeg računa platnog bilansa takođe je porastao sa minus 6,6 odsto na minus 10,9 procenata BDP-a.

Iz NBS navose da su i troškovi stend-baj aranžmana zaključenog 2009. godine bili značajni. Otplata glavnice je započeta avgusta 2012. godine, a otplata poslednje rate glavnice duga predstoji 12. aprila 2016. godine.

Iz sredstava deviznih rezervi otplaćeno je ukupno 1,59 milijardi evra. Pored toga, plaćeni su ukupni troškovi u iznosu od 91,2 miliona evra, i to 79,6 miliona evra po osnovu kamate, 7,6 miliona evra za troškove provizije i 4,0 miliona evra za troškove angažovanja sredstava.

U 2009. godini, MMF je doneo odluke o alokaciji specijalnih prava vučenja, po osnovu kojih je Srbija dobila mogućnost zaduživanja od 422,5 miliona evra. Dug i obaveze Srbije po tom osnovu regulisane su posebnim zakonom donetim 28. oktobra 2009. godine.

Sredstva su u potpunosti iskorišćena za potrebe budžeta u skladu sanalozima Ministarstva finansija od 28. decembra 2009. godine.

Ministarstvo finansija, precizira se u saopštenju centralne banke, obezbeđuje sredstva u budžetu potrebna za redovno servisiranje kamate prema MMF-u po osnovu korišćenja ovih sredstava, kao i ostale pripadajuće troškove.

Dug po osnovu glavnice iskorišćenih sredstava biće vraćen u rokovima i na način predviđen Statutom MMF-a.

U uslovima ponovnog usporavanja privrednog rasta u Evropi i svetu, Srbija je, kako se podseća, zaključila sa MMF-om 29. septembra 2011. novi stend-baj aranžman u trajanju od 18 meseci, koji je imao za cilj očuvanje makroekonomske i finansijske stabilnosti i poboljšanje investicione klime u zemlji.

Aranžman u iznosu od 1,08 milijardi evra zaključen je iz predostrošžosti, odnosno bez namere da se koriste sredstva, osim u slučaju platnobilansnih potreba zemlje.

Prvo razmatranje rezultata u sprovođenju ovog aranžmana, u februaru 2012, nije pozitivno završeno zbog odstupanja usvojenog budžeta za 2012. od dogovorenog fiskalnog programa. Po osnovu troškova za angažovanje sredstava u okviru ovog aranžmana, koji je istekao 28. marta 2013. i po kome nije bilo korišćenja sredstava, Srbija je platila 2,04 miliona evra.

Aktuelni stend-baj aranžman iz predostrožnosti, koji je MMF odobrio Srbiji 23. februara 2015. godine na iznos sredstava od 1,17 milijardi evra, uspešno se sprovodi, dodaje NBS.

Ozdravljenje javnih finansija okarakterisano je prepolovljenim fiskalnim deficitom, niskom inflacijom i stabilnim deviznim kursom dinara, kapitalno adekvatnim bankarskim sektorom i trenutno najnižom u novijoj istoriji kamatnom stopom na kredite u Srbiji, a sve su to rezultati aktuelnog ekonomskog programa, navodi se u saopštenju.

U 2015. godini ostvaren je privredni rast od 0,8 odsto i pored snažnih mera fiskalne konsolidacije, godišnja inflacija iznosila je 1,5 procenata, deficit tekućeg računa platnog bilansa smanjen je na 4,8 odsto BDP-a, dok je fiskalni deficit prepolovljen na 3,7 procenata BDP-a.

Usporen je rast javnog duga i uz dalje strukturno i fiskalno prilagođavanje očekuje se uspostavljanje njegovog silaznog trenda, poručuju iz NBS.

Jedini trošak u okviru aktuelnog stend-baj aranžmana odnosi se na angažovanje sredstava i iznosi 2,25 miliona evra za prve dve godine sprovođenja dogovorenog ekonomskog programa.

Izvor: Vebsajt B92, 08.04.2016.
Naslov: Redakcija