Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O ISPITIVANJU VOZILA: "PREPRAVLJENO VOZILO" JE SVAKO VOZILO NA KOM SU IZVRšENE PROMENE KONSTRUKTIVNIH KARAKTERISTIKA KOJIM SE MENJA NAMENA ILI VRSTA VOZILA, ILI DEKLARISANE TEHNIčKE KARAKTERISTIKE VOZILA, UREđAJA I SKLOPOVA KAO I OSTALI VIDOVI PREPRAVKI KOJE SE MOGU UOčITI. SVAKA PREPRAVKA, OD UGRADNJE OPREME ZA AUTO-PLIN, DO SKIDANJA KROVA VOZILA MORA DA IMA DOZVOLU PROIZVOđAčA ZA żELJENE PREPRAVKE, A ZATIM I ODGOVARAJUćE ATESTE OVLAšćENIH USTANOVA


Insistiranje MUP-a da se svaka promena na automobilu prijavi i ispita nije nikakav hir nadležnih nego jednostavno primena važećeg Zakona o bezbednosti saobraćaja ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US - dalje: Zakon), odnosno Pravilnika o ispitivanju vozila ("Sl. glasnik RS", br. 8/2012, 13/2013, 31/2013, 114/2013, 40/2014, 140/2014, 18/2015 i 82/2015 - dalje: Pravilnik).

- Vozači koji dođu sa bilo kakvom bitnom izmenom na automobilu na tehnički pregled moraju da imaju i odgovarajuću dokumentaciju, potvrdu ili atest - kaže Trifun Stojanović, predsednik Udruženja tehničkih pregleda Srbije. - Tu nema ništa sporno.

Član 2 Pravilnika kaže da je "prepravljeno vozilo" svako vozilo na kom su izvršene promene konstruktivnih karakteristika kojim se menja namena ili vrsta vozila, ili deklarisane tehničke karakteristike vozila, uređaja i sklopova kao i ostali vidovi prepravki koje se mogu uočiti.

To znači da sve što je u saobraćajnoj dozvoli navedeno mora da bude potvrđeno i na tehničkom pregledu. Pojam prepravki vozila je dosta širok i obuhvata ne samo ugradnju TNG ili CNG uređaja, već i lepljenje tamnih folija na stakla vozila.

Zakon je tu jasan: svaka prepravka, od ugradnje opreme za auto-plin, do na primer skidanja krova vozila (pravljenje kabrioleta) mora da prvo ima dozvolu proizvođača za željene prepravke, a zatim i odgovarajuće ateste ovlašćenih ustanova, poput na primer Mašinskog fakulteta ili Centra za motorna vozila AMSS.

- To se odnosi i na masu vozila. Nije isto da li imate rezervoare za CNG ili ne u "gepeku" vozila, zadnja sedišta ili ne. Ili, ugrađen kip-uređaj. Bitno izmenjena masa utiče i na vozne karakteristike poput dužine traga kočenja - kaže Dragan Zorić, iz jednog beogradskog centra za tehnički pregled. - Vozači dođu automobilom iz kog su izvadili TNG uređaj i kada zatražimo da imaju odgovarajuću potvrdu nađu se u čudu.

Izvor: Vebsajt Novosti, P. Ž., 08.04.2016.
Naslov. Redakcija