Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNO PRIVATNOM PARTNERSTVU


Direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić je ukazao da Zakon o javno-privatnim partnerstvima sadrži odredbe koji bi trebalo da   smanje rizik od korupcije, pre svega kroz:

 dobro planiranje,

analizu situacije,

odredbe ugovora i davanja saglasnosti,

odnosno mišljenja od strane Komisije za javno-privatna partnerstva.

''Ovo nije dovoljna zaštita od korupcije kod one vrste javno-privatnih partnerstva koje su izuzete iz primene zakona, a to su pre svega veliki projekti koji se realizuju međudržavnim sporazumima'', rekao je Nenadić.

On je naveo i da nije bilo mnogo ugovora takve vrste, da bi moglo da se govori o praksi koja bi pokazala koje su tačke bile najspornije.

Ipak, Nenadić je kao primer naveo pojedine aranžmane, pre svega za parking servise u pojedinim gradovima, gde, kako kaže, postoji velika nesrazmera u podeli dobiti između javnih i privatnih partnera.

Prema njegovim rečima, tim aranžmanima privatnom partneru pripada čak 90 odsto dobiti.

Ukazujući da je bilo dosta sumnji, iskazivanih u neke aranžmane koji su zaključeni pre stupanja na snagu zakona, on je kao primer naveo Bus-plus ugovor.

''Bus-plus ugovor se spominjao kao sumnjiv, ali vidimo da on nije raskinut ni posle promene vlasti, niti je pokrenuta procedura, što bi moglo da bude signal da nije utvrđeno kršenje propisa u takvom aranžmanu'', rekao je Nenadić, dodajući da uvek postoji dilema.

Izvor: