Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NAČELO OPORTUNITETA: Javni tužilac može da odloži krivično gonjenje određenog lica ako to lice sanira štetu izazvanu izvršenjem nedela, plati određeni novčani iznos u humanitarne svrhe, ili obavi određeni društvenokorisni ili humanitarni rad


  • Posao tužilaštva jeste da goni izvršioce krivičnih dela koja su propisana Krivičnim zakonikom po službenoj dužnosti.
  • Isto tako, iako postoji osnovana sumnja i svi uslovi za krivično gonjenje, javni tužilac može, na osnovu načela oportuniteta, da se odluči za kompenzaciju i odloži krivično gonjenje, odnosno odbaci krivičnu prijavu protiv izvršioca krivičnog dela za koje je zaprećena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina.

Cilj ovog načela jeste povećanje efikasnosti u krivičnim postupcima i rasterećenje sudova.

Međutim, postoji i treći razlog, a on je finansijske prirode.

Dakle, javni tužilac može da odloži krivično gonjenje određenog lica ako to lice sanira štetu izazvanu izvršenjem nedela, plati određeni novčani iznos u humanitarne svrhe, obavi određeni društvenokorisni ili humanitarni rad, pristane na odvikavanje od alkohola ili opojnih droga i slično.

Tužilac izvršiocu krivičnog dela naredbom nalaže da izvrši neku od prethodno navedenih obaveza u određenom roku, a kada to lice naloženu obavezu ispuni, krivična prijava se odbacuje, pa krivično gonjenje nije odloženo, nego mu je sve oprošteno. Ovo načelo uglavnom se primenjuje prema licima koja do konkretnog slučaja nisu bila osuđivana.

Dosadašnja praksa ukazuje na to da su javni tužioci, najčešće, izvršiocima nedela nalagali da plate određeni novčani iznos u humanitarne svrhe. Naravno, visina novčanog iznosa zavisi od težine krivičnog dela, nastale štete njegovim izvršenjem, kao i od imovinskog statusa okrivljenog.

  • Na osnovu načela oportuniteta, osnovna i viša javna tužilaštva u Srbiji "prikupila" su ukupno 2011. godine 250.000.000 dinara, dok se 2012. godine iznos uvećao na 374.000.000 dinara. Iako tužilaštvu od toga ne ostaje ni dinar, iz priloženog se vidi da oni vredno rade.

Na primer, Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je sa Gradom Beogradom zaključilo sporazum o saradnji, kojim je određeno da će se novčana sredstva koja uplaćuju okrivljeni uplaćivati isključivo na račun Sekretarijata za zdravstvo. Na osnovu rada i zalaganja Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, odnosno po tužilačkim rešenjima o nalaganju obaveze okrivljenima da uplate određeni novčani iznos, Sekretarijat za zdravstvo je samo 2012. godine vanredno i neplanirano prihodovao 134.652.560 dinara.

Javnost nema saznanja o "humanosti iz nedela", pa tako ni ugled tužilaštva nije porastao zbog ovog dobročinstva. Javni tužioci uglavnom kontrolišu okrivljene da li su naloženu obavezu izvršili ili ne.

Međutim, javni tužioci ne kontrolišu kako organizacije kojima je novac uplaćen isti troše, a trebalo bi da zahtevaju izveštaj o nameni i potrošnji.

Ovo posebno zbog toga što je "nenamensko" trošenje novca svakodnevna pojava u Srbiji. Imajući u vidu to da Sekretarijat za zdravstvo grada Beograda ima lepe vanredne prihode, ostaje nejasno zašto svi mi zajedno imamo vanrednu situaciju u zdravstvu i tužilaštvu!

Izvor: Izvod iz vesti, www.danas.rs, Slađanka Milošević