Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAZGOVOR SA PREDSEDNIKOM ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA


Advokat Slobodan Šoškić je, nakon što je Apelacioni sud potvrdio presudu Višeg suda u Beogradu kojom se poništavaju izbori za predsednika Advokatske komore Beograda iz 2011, ponovo došao na čelo komore. Sud je, naime, poništio izbore koje Šoškić i advokati koji ga podržavaju nisu priznavali, a na kojima je za predsednika komore izabran advokat Slavko Jelovac.

  • Da li je bilo pritisaka na sudstvo prilikom odlučivanja u ovom slučaju?

- Presuda je rezultat savesnosti i nepristrasnosti suda. Bilo je pritisaka na sud od druge strane koji su angažovali ljude iz sadašnje državne nomenklature, pokušavajući da stvar zadrže što duže, odnosno da se presuda još ne pusti. Međutim, sud je imao dovoljno hrabrosti, dostojanstva i nezavisnosti da sudski tok ide kako zakon nalaže.

  • Zašto?

- Ovom presudom je praktično poništeno i mesto predsednika Advokatske komore Srbije, pa tako ni ona sada nema regularne organe. Presuda je, naime, poništila izbor 64 delegata iz AK Srbije, koji u tom telu predstavljaju AK Beograda. A bez delegata AK Beograda nema kvorum za rad. To znači da je ništavna skupština na kojoj je donet statut i na kojoj je tada izabran predsednik.

Ukratko, ništavni predstavnici AK Beograda su poništeni i na svim skupovima na kojima su se pojavljivali nisu mogli da preuzmu nikakvu pravosnažnu radnju.

- Još na početku pogroma na komoru napisali smo krivičnu prijavu, ali ne znamo šta se dogodilo po prijavi. Čini se da tužilaštvo taj slučaj drži u fioci. Nadam se da će sada neki tužilac otvoriti tu fioku i aktuelizovati prijavu.

  • Koliko frakcija ima u AK Beograda? I da li je sudskom odlukom stavljena tačka na međusobne sukobe tih frakcija?

- Pretpostavljam da je stavljena tačka na sukobe. Ali, s druge strane, postoje razne interesne grupacije unutar komore. Postoji jedna grupacija advokata koje imaju velike kancelarije sa po više desetina advokata. Čini mi se da upravo oni žele da preuzmu upravljanje komorom kako bi ubrzali trend ukrupnjivanja advokatskih kancelarija. To je imitacija američkih društvenih prilika. Ma koliko da su takve kancelarije u perspektivi, smatram da ne treba uništiti male kancelarije, jer se one najposvećenije odnose prema poslu.

  • Koliko je uticaja u svim dešavanjima u AK Beograda imala politika?

- Da nije bilo uplitanja politike, ne bi došlo do ovakvih razmera, a pitanje je da li bi se uopšte i začela suluda ideja ataka na Advokatsku komoru Beograda. Politički uticaj je počelo da diriguje Ministarstvo pravde, tako što su pokuašali da prekopiraju nešto što postoji u svetu ne uzimajući u obzir prilike i tradicije u Srbiji. Krenuli su najpre da razbijaju sudstvo, što su vrlo brzo obavili, a potom odmah i na razbijanje advokature. I Verica Barać je tada govorila da ni komunističkom režimu nije pošlo za rukom da razbije Advokatsku komoru Beograda, te da je tadašnja vlast - nosilac najcrnjih postupaka koji su preduzeti prema sudstvu, tužilaštvu i advokaturi.

Kakvo ste stanje sada zatekli u komori?

- Problemi su veliki i oni imaju reperkusije na čitavo pravosuđe. Jer, svim advokatima koji su se prethodnih godina, upisali u advokatske imenike, upis je ništavan. Oni nisu mogli nikog da zastupaju pred sudom, a zastupali su. Sada se, naime, dovodi u pitanje svaki postupak u kojem je nekog zastupao takav advokat.

Hoćete li poništiti upise u advokatske imenike?

- Mislim da nećemo. To je kontradiktorno našem stavu kao legalista, ali bi poništenje izazvalo dosta užasnih posledica.

Izvor: Izvod iz vesti, http://www.danas.rs, Boban Karović