Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


  • Stručni komentar - IZBOR IZ AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST
  • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM RADU KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA: • Sa primerom obračuna •
Izvor: Paragraf Lex