Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: MOGUĆNOST OSTVARIVANJA PORESKOG OSLOBOĐENJA KOD UVOZA MEDICINSKOG APARATA NA OSNOVU UGOVORA O DONACIJI - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 7
    -> Online kupovina
  • Ministarstvo finansija: NAČIN UMANJIVANJA NETO ZARADE I NETO DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH, ODNOSNO ANGAŽOVANIH LICA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRBIJE - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 3
    -> Online kupovina
  • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN DAVANJA NA KORIŠĆENJE BEZ NAKNADE INSTRUMENATA ZA UGRADNJU IMPLANTA LICU KOME OBVEZNIK PDV VRŠI PROMET TIH IMPLANTA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 5
    -> Online kupovina
Izvor: Paragraf Lex