Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE: ZELENI FOND RS OSNIVA SE KAO BUDżETSKI FOND RADI EVIDENTIRANJA SREDSTAVA NAMENJENIH FINANSIRANJU PRIPREME, SPROVOđENJA I RAZVOJA PROGRAMA, PROJEKATA I DRUGIH AKTIVNOSTI U OBLASTI OčUVANJA, ODRżIVOG KORIšćENJA, ZAšTITE I UNAPREđIVANJA żIVOTNE SREDINE. FOND ćE POSTATI OPERATIVAN 1. JANUARA 2017. GODINE


Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016) stvoren je pravni osnov za formiranje Zelenog fonda Srbije koji će postati operativan 1. januara 2017. godine, kao organ u sastavu ministarstva nadležnog za poslove životne sredine.

Zakonom je predviđeno da se Zeleni fond osniva kao budžetski fond, radi finansiranja pripreme, sprovođenja i razvoja programa, projekata i drugih aktivnosti u oblasti očuvanja, održivog korišćenja, zaštite i unapređivanja životne sredine.

Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine, Snežana Bogosavljević Bošković, kaže da je usvajanje Zakona samo prvi korak ka uspostavljanju Fonda, koji bi trebalo u potpunosti da se formira do kraja ove godine, u koordinaciji sa Ministarstvom finansija, u kapacitetu neophodnom da omogući efikasniju realizaciju infrastrukturnih projekata.

Srbija je u proteklih deset godina sprovela brojne infrastrukturne projekte u oblasti zaštite životne sredine, ali su zbog kompleksnosti tih projekata, nedostatka kapaciteta i jasnog institucionalnog okvira, u toku realizacije uočeni brojni problemi.

Nametnula se potreba za jasnom nacionalnom politikom, posebno u domenu planiranja dinamike za implementaciju i finansiranje infrastrukturnih projekata u toj oblasti.

Pitanje održivosti infrastrukturnih projekata, posebno u sektoru voda, je važno pitanje koje Srbija planira da reši kroz razvoj sistema tarifa.

"Imajući u vidu činjenicu da su u Srbiji projekti vezani za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda do sada uglavnom finansirani iz donatorskih sredstava, pitanje održivosti ove infrastrukture se rešavalo na nivou svakog pojedinačnog projekta, ali će u narednom periodu biti sistemski regulisano", pojasnila je ministarka.

U okviru IPA 2016. programa postoji predlog projekta koji će podržati uspostavljanje sistema tarifa za sektor voda, kroz koje će biti ostvaren princip operativnih povraćaja troškova i analize efektivnosti troškova.

Bogosavljević Bošković je naglasila da je za sve infrastrukturne projekte, koji će biti realizovani u okviru decentralizovanog sistema upravljanje fondovima EU, predviđeno potpisivanje ugovora sa krajnjim korisnikom kojima bi se definisale obaveze lokalnih samouprava, resornog ministarstva i ministarstva finansija u pogledu finansiranja i sprovođenja projekta.

Na taj način će odgovornosti lokalnih samouprava biti jasno definisane i pravno obavezujuće što bi omogućilo delovanje zakonskih mehanizama u cilju ispunjenja svih obaveza koje su definisane na osnovu ugovora.

Ministarka je naglasila je da su urađeni ili su u pripremi Memorandumi o razumevanju za projekte koji se finansiraju iz donatorskih sredstava: regionalni sistem za upravljanje otpadom Duboko, Novi Sad i Kragujevac, postrojenje za tretman otpadnih voda u Kruščici-Bela Crkva i Nišu koji će definisati obaveze lokalnih samouprava, bilateralnih donatora i ministarstva.

Izvor: Izvor: Vebsajt Tanjug, 10.03.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija